Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Førtidspension Spørgsmål og svar førtidspension Førtidspension før 2003 Fra invaliditetsydelse til førtidspension

Handlinger tilknyttet webside

Fra invaliditetsydelse til førtidspension

Har jeg ret til mellemste førtidspension, fordi jeg tidligere er tilkendt invaliditetsydelse?

(OBS: dette spørgsmål omhandler førtidspension efter reglerne gældende før 2003)

Har jeg ret til mellemste førtidspension, fordi jeg tidligere er tilkendt invaliditetsydelse?

På grund af svært fysisk handicap med deforme fingre og deforme fødder fik jeg tilkendt invaliditetsydelse, da jeg var 18 år. Jeg er nu 44 år og har arbejdet med kontorarbejde i 20 år efter endt uddannelse. Jeg mærker nu senfølger med smerter i knæ, fingre og albuer.

Er jeg som følge af den tilkendte invaliditetsydelse (IY) umiddelbart berettiget til "mindst" mellemste førtidspension, hvis jeg ønsker førtidspensionering?

Svar:

Ja, når du er tilkendt IY efter reglerne gældende indtil 1.7.2008 og ikke længere har erhvervsindtægt, som hindrer førtidspension, har du ret til enten mellemste førtidspension eller højeste førtidspension.

Uddybning

IY knytter sig til den "gamle" pensionslov (før 2003), dvs. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og en ansøgning om konvertering af IY til førtidspension skal behandles efter denne lovs § 44 a og § 15, stk. 3.

 Ankestyrelsen har i principafgørelse 44-16 udtalt:

” …Invaliditetsydelsen blev efter reglerne, der gjaldt på tilkendelsestidspunktet, tilkendt til personer, der ikke modtog pension, men som ville have ret til højeste eller mellemste førtidspension, hvis de ikke havde erhvervsmæssigt arbejde. Kommunen har således ved at tilkende dig invaliditetsydelsen vurderet, at du var berettiget til enten mellemste eller højeste førtidspension. At du i stedet for førtidspension blev tilkendt invaliditetsydelse skyldes, at du på det tidspunkt havde erhvervsarbejde. Det svarer til, at din førtidspension blev gjort hvilende.
Når du nu søger om førtidspension, fordi du ikke længere har en arbejdsindtægt, skal kommunen alene vurdere, om du opfylder kravene efter reglerne om hvilende førtidspension til at få genoptaget pensionen, og herefter skal kommunen tage stilling til, om du er berettiget til mellemste eller højeste førtidspension.
Kommunen skal ikke vurdere anmodningen om konvertering af invaliditetsydelsen som en ansøgning om førtidspension efter § 24 … ."

Det betyder, at kommunen skal forholde sig til to forhold:

  • Opfylder du kravene til at kunne få genoptaget din førtidspension jf. lovens § 44 a, stk. 4, dvs. at du ikke længere har en erhvervsindtægt, som hindrer pensionsudbetalingen jf. lovens § 44 a, stk. 1.
  • Er det mellemste eller højeste førtidspension, som du er berettiget til ud fra din erhvervsnedsættelse jf. lovens § 15, stk. 3.

Det betyder også, at kommunen IKKE skal betragte din anmodning om at få konverteret din IY til førtidspension som en ansøgning om førtidspension, der først kan påbegyndes, når alle muligheder for at udvikle arbejdsevnen er udtømt jf. lovens § 24.

Afrunding
Man betragter din pension som værende hvilende, og kommunen skal derfor vurdere, om du har erhvervsindtægt, der forhindrer førtidspension.  Derefter træffer kommunen afgørelse om, hvorvidt det er mellemste eller højeste førtidspension, som du skal tilkendes. Du kan klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen.

Links:
Principafgørelse 44-16: Førtidspension - invaliditetsydelse - hvilende førtidspension - mellemste eller højeste førtidspension

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Netsvar: Invaliditetsydelse ved hvilende førtidspension 

Sidst opdateret 25/08 2016.