Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Førtidspension Spørgsmål og svar førtidspension Førtidspension før 2003 Invaliditetsydelse og overgang til fleksydelse

Handlinger tilknyttet webside

Invaliditetsydelse og overgang til fleksydelse

Bevarer jeg min ret til invaliditetsydelse ved overgang til fleksydelse og efterløn?

(OBS: dette spørgsmål omhandler førtidspension efter reglerne gældende før 2003)

Bevarer jeg min ret til invaliditetsydelse ved overgang til fleksydelse og efterløn?

Jeg er en kvinde på snart 60-årig kvinde, der har været ansat mange år i flexjob. Jeg overvejer nu at gå på flexydelse, når jeg bliver 60. Jeg har også i mange år fået invaliditetsydelse. Bevarer jeg denne ydelse ved overgang til flexydelse?

 

Svar:

Ja, retten til invaliditetsydelse (IY) tilkendt efter den "gamle" pensionslovs § 21 bevares ved overgangen til fleksydelse og også ved overgang til efterløn.

Uddybning

Følgende fremgår af den "gamle" pensionslovs § 44 stk. 1:
"§ 44. Pension tilkendt efter § 14, stk. 1-3, og invaliditetsydelse tilkendt efter § 21, stk. 1, kan ikke frakendes, og der kan ikke ske overflytning til en lavere pensionsform, jf. dog stk. 4."

Ankestyrelsen præciserer praksis i principafgørelse 22-10:

Der var ikke hjemmel til, at en person kunne frakendes invaliditetsydelse, når personen overgik til fleksydelse. Der blev lagt vægt på, at der ikke i førtidspensionsloven er udtrykkelig hjemmel til at frakende invaliditetsydelsen ved overgang til fleksydelse, og at den tidligere generelle regel om frakendelse af invaliditetsydelse, hvis betingelserne ikke var opfyldt, blev ophævet ved lov nr. 446 af 9. juni 2008

Så ja, IY bevares ved overgang til fleksydelse og også efterløn.

Yderligere oplysninger:

Ved overgang til førtidspension har man ikke ret til at bevare sin IY (se dette svar).
Læs evt. mere om IY i dette svar.

Bemærk:

Ovenstående er ikke gældende for personer, der har fået bevilget invaliditetsydelse jf. lovens § 21, stk. 2 pga. høreskade. Her kan invaliditetsydelsen frakendes, hvis betingelserne for at modtage den ikke længere er opfyldt jf. lovens § 44, stk. 3.

Sidst opdateret 02/05 2015.