Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Førtidspension Spørgsmål og svar førtidspension Førtidspension før 2003 Invaliditetsydelse og overgang til førtidspension

Handlinger tilknyttet webside

Invaliditetsydelse og overgang til førtidspension

Hvad sker der med min invaliditetsydelse, hvis jeg får førtidspension?

(OBS: dette spørgsmål omhandler førtidspension efter reglerne gældende før 2003)

Hvad sker der med min invaliditetsydelse, hvis jeg får førtidspension?

Jeg var i fleksjob til den 1. december 2010, hvor jeg blev opsagt. Siden har jeg gået på sygedagpenge og har været til møde med kommunen. Her får jeg fornemmelsen af at, at kommunen overvejer, at jeg skal på førtidspension. Det er jeg nu ikke så interesseret i, da jeg regner med at blive rask igen. Mit spørgsmål er: Hvis jeg bliver tilkendt førtidspension, vil jeg så stadigvæk modtage den invaliditetsydelse, jeg blev tilkendt engang i 1980'erne pga. døvhed? 

 

Svar

Tak for spørgsmålet.

Nej du bevarer ikke din invaliditetsydelse ved overgang til førtidspension.

Uddybning:

Lovgivning åbner mulighed for, at man pga. døvhed kan få tilkendt invaliditetsydelse. Følgende fremgår af punkt 168 i vejledningen til Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.:

"Der kan tilkendes invaliditetsydelse til personer, der på grund af alvorlig høreskade har svære kontaktvanskeligheder, se lovens § 21, 2. pkt. Ydelsen tilkendes, selv om der er tale om en lidelse, der ikke giver ret til førtidspension, og uanset om den pågældende har erhvervsindtægt. Betingelserne for at tilkende invaliditetsydelse efter § 21, 2. pkt., er således væsentlig forskellig fra betingelserne for at tilkende invaliditetsydelse efter § 21, 1. pkt.

Ydelsen tilkendes, fordi et kommunikationshandicap har så indgribende en betydning i dagligdagen, at det normalt medfører forskellige, vanskeligt definerbare merudgifter. Invaliditetsydelsen kan ikke udbetales sammen med en førtidspension. Hvis der tilkendes førtidspension, bortfalder en tidligere tilkendt invaliditetsydelse."

Og det har i øvrigt ikke noget at gøre med baggrunden for, at du har fået tilkendt invaliditetsydelse - altså dit hørehandicap. Det generelle princip er, at invaliditetsydelsen bortfalder ved tilkendelse af førtidspension.

I øvrigt skal du være opmærksom på, at din evt. pensionssag skal behandles ud fra pensionsreglerne før 2003, da du fik tilkendt invaliditetsydelse før 2003. Da du er tilkendt denne ydelse før 2003, skal din pensionssag også behandles efter reglerne fra før 2003. Du kan læse mere om førtidspension og forskellen på ny og gammel ordning på borger.dk: Link til borger.dks sider om førtidspension.

Opsummering

Så svaret er nej - det generelle princip er, at invaliditetsydelse bortfalder ved overgang til førtidspension.

 

Lovgrundlag:

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

§ 21. Invaliditetsydelse skal tilkendes personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, der har fået retten til pension gjort hvilende, jf. § 44 a, stk. 1. Stk. 2. Invaliditetsydelse kan tilkendes personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, der på grund af alvorlig høreskade har svære kontaktvanskeligheder.

Sidst opdateret 25/09 2013.