Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Førtidspension Spørgsmål og svar førtidspension Førtidspension før 2003 Invaliditetsydelse ved flytning til ny kommune

Handlinger tilknyttet webside

Invaliditetsydelse ved flytning til ny kommune

Bevarer man sin invaliditetsydelse hvis man flytter kommune?

Bevarer man sin invaliditetsydelse hvis man flytter kommune?

Jeg er bevilget invaliditetsydelse pga. mit hørehandicap. Nu står jeg over for at flytte til en anden kommune og er blevet i tvivl, om jeg kan bevare min invaliditetsydelse.

Svar:

Ja, invaliditetsydelsen bevares ved flytning til anden kommune.

Der er bevilget invaliditetsydelse på grund af dit hørehandicap jf. lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 21, stk. 2Denne ydelse er en pensionsydelse, og den bevares ved flytning til en anden kommune.

Men: Både nuværende og kommende kommunen kan kun udbetale ydelsen, hvis du fortsat er berettiget. Hvis der er sket ændringer i forhold til en hørehandicappet, som gør, at man ikke længere er berettiget til ydelsen, skal kommunen træffe afgørelse om frakendelse jf. lovens § 44, stk. 3.

Du skal jf. samme lov § 41, stk. 3 oplyse Udbetaling Danmark om din flytning og kontakte den nye kommune for fortsat udbetaling af ydelsen.

: Ja, man bevarer sin invaliditetsydelse ved flytning til anden kommune.

Lovhenvisning:

§ 21, stk. 2. Invaliditetsydelse kan tilkendes personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, der på grund af alvorlig høreskade har svære kontaktvanskeligheder.
§ 44, stk. 3. Bistands- og plejetillæg tilkendt efter § 16 og invaliditetsydelse tilkendt efter § 21, stk. 2, skal frakendes, hvis betingelserne for at modtage ydelserne ikke længere er opfyldt.
§ 41, stk. 3. Pensionisten skal oplyse Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen om flytning. Ved flytning til en anden kommune her i landet skal henvendelse om fortsat udbetaling ske til tilflytningskommunen.

Sidst opdateret 06/10 2014.