Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Førtidspension Spørgsmål og svar førtidspension Førtidspension før 2003 Invaliditetsydelse ved hvilende brøkpension

Handlinger tilknyttet webside

Invaliditetsydelse ved hvilende brøkpension

Kan jeg få fuld invaliditetsydelse, når min brøkpension er blevet gjort hvilende?

Kan jeg få fuld invaliditetsydelse, når min brøkpension er blevet gjort hvilende?

Jeg har fået tilkendt førtidspension efter reglerne fra før 2003. Da jeg ikke har opholdt mig længe nok i landet, har jeg ikke ret til fuld pension, men en brøkpension. Jeg har fået min pension gjort hvilende.

- Kan jeg få invaliditetsydelse?.
- Bliver der beregnet fuld invaliditetsydelse eller brøk-ydelse?
- Kan jeg få andre ydelser?

Svar:

Du har ret til invaliditetsydelse (IY), når din pension er blevet gjort hvilende, jf. lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. pensionslovs § 21 (gammel pensionslov).
Du har dog kun ret til en brøkydelse. Invaliditetsydelsen betragtes nemlig som en pensionsydelse som beregnes på baggrund af den optjente tid – altså bopælstiden i Danmark. IY beregnes altså med den samme brøk som din førtidspension (se evt. principafgørelse P-33-96).

Vedr. andre ydelser

Når din pension er gjort hvilende, har du ikke status som pensionist og kan ikke søge ydelser efter den "gamle" pensionslov. Du kan derimod søge om hjælp efter eksempelvis aktivloven. Du kan få nærmere rådgivning i din kommune. Kommunen har pligt til at rådgive dig jf. forvaltningslovens § 7, bl.a. om muligheden for at søge om enkeltudgifter eller medicinudgifter efter aktivlovens § 81 og 82.

Afrunding

Når du får din brøkpension gjort hvilende, har du ret til invaliditetsydelse, som beregnes som en brøk på samme grundlag som beregningen af din førtidspension.
Med hvilende pension har du ikke længere ret til ydelser efter den "gamle" pensionslov, men kan derimod søge om hjælp efter bl.a. enkeltydelser efter aktieloven. Kommunen skal rådgive dig herom.

Links om emnet IY og arbejdsmarked:

Praksisnyt nr. 26: Invaliditetsydelse og overgang til ny førtidspension
Praksisnyt nr. 35: Førtidspension og tilbageverden til arbejdsmarkedet
Netsvar: Hvilende førtidspension ved fuldtidsbeskæftigelse

Sidst opdateret 07/05 2014.