Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Førtidspension Spørgsmål og svar førtidspension Førtidspension før 2003 Invaliditetsydelse ved hvilende førtidspension

Handlinger tilknyttet webside

Invaliditetsydelse ved hvilende førtidspension

Får jeg automatisk invaliditetsydelse, hvis jeg får min ”gamle” førtidspension gjort hvilende?

Får jeg automatisk invaliditetsydelse, hvis jeg får min ”gamle” førtidspension gjort hvilende?

Jeg står i den situation, at jeg er blevet bevilget revalidering efter aktivlovens § 46 til en 4-årig uddannelse, mens jeg er på førtidspension efter de ”gamle” regler,  dvs. førtidspensionen er tildelt før 2003. Nu snakker sagsbehandleren om, at jeg kan få min førtidspension gjort hvilende. Jeg har hørt, at der så er mulighed for at få bevilget invaliditetsydelse.

Har jeg automatisk ret til invaliditetsydelse, hvis jeg får min ”gamle” førtidspension gjort hvilende?

Svar:

Ja, du har automatisk ret til invaliditetsydelse (IY), når du får din ”gamle” førtidspension gjort hvilende efter den ”gamle” pensionslovs § 44 a. Du har ret til at få din pension gjort hvilende, når du anmoder om det.

I  2008 skete der nemlig en lovændring , sådan at borgere, der får førtidspension tildelt før 2003 gjort hvilende, automatisk har ret til invaliditetsydelse jf. lovens § 21, stk. 1. Det fremgår af lovbemærkningerne (L 152) til ændringen, der trådte i kraft pr. 1.7.2008, at "alle modtagere af førtidspension på gammel ordning tilkendes invaliditetsydelse uden forudgående individuel vurdering, når den pågældende førtidspensionist får retten til førtidspension gjort hvilende."

Bemærk i øvrigt, at en borger, der modtager IY, er omfattet af reglerne om merudgifter, jf. merudgiftsbekendtgørelsens § 1, stk. 4. Det betyder, at hvis du opfylder betingelserne for tilkendelse af merudgiftsydelse, kan du som IY-modtager modtage merudgiftsydelse, uanset at ”gamle” førtidspensionister ikke er omfattet af disse regler.

Sidst opdateret 07/05 2014.