Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Førtidspension Spørgsmål og svar førtidspension Førtidspension før 2003 Tidsfrist og ansøgning om højere førtidspension

Handlinger tilknyttet webside

Tidsfrist og ansøgning om højere førtidspension

Hvor lang tid må kommunen være om at behandle ansøgning om højere førtidspension?

(OBS: dette spørgsmål omhandler førtidspension efter reglerne gældende før 2003)

Hvor lang tid må kommunen være om at behandle ansøgning om højere førtidspension?

Hej! Jeg får mellemste førtidspension efter de gamle regler. (Red: efter disse regler, som er gældende før 2003 kan du modtage højeste førtidspension, mellemste førtidspension, forhøjet almindelig førtidspension eller almindelig førtidspension)

Jeg har nu bedt om at få genoptaget min sag, fordi der er nye helbredsoplysninger i sagen. Mit spørgsmål er: Hvor lang tid må der gå fra ansøgningstidspunktet, til der ligger en afgørelse?

 

Svar

Tak for spørgsmålet.

Når du søger om forhøjelse af din pension, skal kommunen først vurdere, om man vil påbegynde en sag om forhøjelse af pensionen, eller om der er muligheder for at forbedre din erhvervsevne. Der er ikke i pensionsloven fastsat, hvor lang tid der må gå, før kommunen træffer denne afgørelse. Retssikkerhedslovens § 3 siger dog, at kommunen skal meddele borgeren den forventede sagsbehandlingstid og behandle ansøgningen så hurtigt som muligt.

Når kommunen så har truffet afgørelse om at pågynde en sag om forhøjelse af pension, så skal den endelige afgørelse om forhøjelse træffes inden tre måneder.

Forudsætning for svaret

En førtidspensionist, hvor førtidspensionen er ansøgt/tilkendt før 1/1-03, har ret til at afprøve mulighederne for at få tilkendt en højere pension.

Ansøgningen skal behandles efter de regler, der var gældende på tilkendelsestidspunktet, det vil sige den gamle "Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv." i dette svar kaldet pensionsloven.

Sagsbehandlingen skal tydeliggøre, hvilke ændringer i de helbredsmæssige eller sociale forhold, der kan være indtruffet siden seneste afgørelse. Der tages udgangspunkt i den tidligere pensionssag suppleret med nye oplysninger.

Uddybning:

Når en borger søger om forhøjelse af sin førtidspension, skal kommunen jf. pensionslovens § 24 vurderer, om det er muligt at forbedre borgerens arbejdsevne.

Denne vurdering danner baggrund for en afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at påbegynde en sag om forhøjelse. Kommunen kan sige ja eller nej til at påbegynde sagen.

Hvis kommunen siger ja, påbegyndes sagen og behandles efter reglerne i pensionsloven. Datoen for sagens påbegyndelse skal meddeles borgeren.

Kommunen skal  oplyse borgeren om klagemulighed både på:

  • Afgørelsen om hvorvidt kommunen finder grundlag for at påbegynde sagen
  • Datoen for sagens påbegyndes.

Hvis kommunen træffer afgørelse om at påbegynde sagen, skal kommunen jf. lovens § 24. stk 3 træffe en afgørelse om forhøjelse senest 3 mdr. efter datoen for sagens påbegyndelse.

Søg i god tid

Vær opmærksom på, at din alder sætter grænser for muligheden for forhøjelse. Du kan således ikke få forhøjet din pension til højeste førtidspension, når du er over 60. Sørg derfor at søge i god tid. Læs mere i § 14 lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

 

Afrunding

Der er ikke i pensionsloven en frist for, hvor lang tid kommunen må bruge, inden der træffes afgørelse om, hvorvidt sagen skal påbegyndes som om forhøjelsessag. Men når og hvis kommunen beslutter det, skal man træffe en afgørelsen om forhøjelse senest tre måneder efter.

Klagemuligheder

  • Klage over afgørelser i pensionssagen kan påklages til Ankestyrelsen.
  • Klage over, at sagen ikke behandles så hurtigt som muligt kan påklages til kommunens ledelse/borgmesteren.

 

Yderligere oplysninger  

Sidst opdateret 24/08 2017.