Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Revalidering Spørgsmål og svar revalidering Forskellen på specialpædagogisk støtte og revalidering

Handlinger tilknyttet webside

Forskellen på specialpædagogisk støtte og revalidering

Hvad er forskellen på revalidering og specialpædagogisk støtte?

Hvad er forskellen på revalidering og SPS (specialpædagogisk støtte)?

Jeg står i en revalideringssag til en videregående uddannelse, men Jobcentret tror ikke, jeg kan klare den uddannelse, jeg ønsker, så der er ikke så stor mulighed for at jeg kan få revalideringsstøtte. Jeg var derefter inde og læse om SPS, og jeg kan ikke finde ud af hvad forskellen er, og hvor grænsen går mellem de to ting? Jeg har hørt om nogen, der får begge dele, hvordan det? Kan jeg få hjælp af SPS, hvis jeg ikke kan få revalidering?

Svar:

Hvis du er revalideringsberettiget, kan du få støtte til de særlige udgifter, der er en nødvendig følge af din uddannelse eller af din nedsatte funktionsevne, med mindre disse udgifter dækkes efter anden lovgivning.

Hvis du er optaget på en støtteberettiget uddannelse, har du ligeledes mulighed for at søge specialpædagogisk støtte (SPS) - uanset om du er revalideringsberettiget eller ej.

Forudsætning for at modtage revalidering

Forudsætningen for at modtage revalidering efter lov om aktiv socialpolitik er i grove træk, at du ikke ved egen hjælp kan opnå selvforsørgelse, og ikke på anden måde ved hjælp af andre erhvervsrettede aktiviteter, kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Ligeledes er det påkrævet, at du har ressourcer og motivation til at gennemføre en revalidering - i dit tilfælde en videregående uddannelse.

Revalideringsstøtten kan udover at give et forsørgelsesgrundlag, også indeholde støtte til undervisningsmateriale, særlig indretning , transport til og fra uddannelsesstedet, støtte til mentorfunktion, personlig assistance mv. Der kan godt ydes støtte til de særlige uddannelses- og handicapbetingede udgifter, selvom kommunen ikke har bevilget forsørgelsen. Ligeledes kan der ydes støtte til uddannelsesaktiviteter, som ikke nødvendigvis er en følge af nedsat funktionsevne.

Forudsætning for at modtage SPS ved videregående uddannelser

Forudsætningen for at modtage SPS efter Lov om Specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser er, at du er optaget på en offentligt anerkendt videregående uddannelse, som berettiger til at modtage statens uddannelsesstøtte (SU), og at SPS er nødvendig for at kompensere for den nedsatte funktionsevne i forbindelse med gennemførelsen af uddannelsen.

SPS består af én eller flere støtteformer indenfor

  • rådgivning og vejledning om funktionsnedsættelsens betydning for gennemførelse af uddannelsen,
  • hjælpemidler til uddannelsen, herunder IT-hjælpemidler og instruktion i brugen af disse,
  • sekretærhjælp og praktisk hjælp,
  • tegnsprogstolkning og skrivetolkning,
  • særligt udformede undervisningsmaterialer og
  • støttetimer.

Konkret kan der ikke ydes støtte til

  • transport til og fra uddannelsen,
  • bygningsmæssige ændringer for at forbedre tilgængeligheden,
  • sygeundervisning og
  • specialundervisning.

Forskellen på revalidering og SPS

SPS og Lov om Aktiv Socialpolitik § 63 retter sig altså delvist mod at kompensere de samme særlige udgifter, der følger af en nedsat funktionsevne

Støtten efter aktivlovens bestemmelser, som regulerer revalideringen, yder bredere og mere generel støtte end bestemmelserne i Lov om Specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, men revalideringsbestemmelserne er altid subsidiære - altså kommer altid i 2. række efter andre bestemmelser og dermed også Lov om Specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Det vil sige:

Der, hvor de to love yder samme mulighed for støtte, kommer SPS altid først.

Hvis man er revalideringsberettiget og modtager sin forsørgelsesydelse efter disse regler, kan man i nogle tilfælde stadig skulle søge efter SPS-reglerne for at få støtte til den praktiske hjælp.

Hvis man er revalideringsberettiget og har særlige udgifter til uddannelsen, som ikke kan dækkes efter reglerne om SPS, kan der være mulighed for at få dækket udgifterne efter revalideringsbestemmelserne.

Man kan altså godt modtage revalideringsstøtte og samtidig modtage SPS, men du har også mulighed for at ansøge dit uddannelsessted om SPS, selvom du ikke er omfattet af målgruppen i revalideringsbestemmelserne.

Sidst opdateret 10/01 2018.
Mere information om revalidering