Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Revalidering Spørgsmål og svar revalidering Hjælp efter opgivelse af revalidering

Handlinger tilknyttet webside

Hjælp efter opgivelse af revalidering

Kan jeg få sygedagpenge eller anden hjælp, hvis jeg må opgive en kort revalideringsplan?

Kan jeg få sygedagpenge eller anden hjælp, hvis jeg må opgive en kort revalideringsplan?

Efter sygeforløb med blandet fysisk problem og depression pga. mangeårige smerter og stress samt gammel angst lidelse er det endt ud i, at kommunen vil lave en kort revalidering. Jeg har lige været i en praktik, men kunne ikke komme op på fuld tid (nåede ca. 25 t/uge) pga. blandede problemer. Det vil sige, at energien er der ikke på grund af mine lidelser.

Spørgsmålet er så, hvad hvis jeg ikke klarer revalidering? Så kan jeg ikke komme i a-kasse, og kan vel heller ikke få sygedagpenge igen? Bliver jeg så bare sendt ud til ingenting?

 

Svar:

Tak for dit spørgsmål, som omfatter mange områder i lovgivningen. Her følger en gennemgang af reglerne.

Revalidering

En afgørelse om revalidering skal være truffet på baggrund af en vurdering af din arbejdsevne, og hvorvidt der er begræsningerne i den. Jeg kan ikke se af dine oplysninger, hvilken kort revalidering, der er tænkt på. Således ved jeg ikke, om det er uddannelsesrevalidering med revalideringsydelse (aktivlovens § 52) eller virksomhedsrevalidering – ansættelse med løntilskud (aktivlovens § 51, stk. 1, nr. 2 eller 3) eventuelt suppleret med revalideringsydelse. Endvidere ved jeg ikke, om det er forventet, at du med revalideringen bliver i stand til at træne dig op til fuld tid.

En afgørelse om revalidering (aktivlovens § 46) forudsætter, at det i samråd med dig er vurderet, at revalideringen vil medføre, at du opnår størst mulig grad af selvforsørgelse. Udgangspunktet er selvforsørgelse ved fuldtidsbeskæftigelse, men selvforsørgelse ved deltidsarbejde kan også være en målsætning i samråd med dig.

Forsørgelsesgrundlag under afbrydelse eller efter opgivelse af revalideringsplan:

Er situationen den, at du må opgive jobplanen for revalidering, skal der tages stilling til, om du på ny er berettiget til sygedagpenge eller skal have revalideringsydelse, mens det afgøres, om du skal have en ny plan for revalidering, eller revalidering i det hele taget må opgives.

Sygedagpenge

Juridisk Hotline (ast.dk) har den 17.2.2016 udtalt sig herom i et vejledende svar:

"Bliver revalideringen afbrudt på grund af sygdom, gælder de almindelige regler i sygedagpengeloven om ret til sygedagpenge, jf. principafgørelse D-8-98. Det vil sige, at personen skal sygemelde sig igen, og at der starter en ny sygedagpengeperiode. Er personen fortsat omfattet af tidsbegrænsningen i § 24, stk. 1, vil den pågældende ikke have ret til sygedagpenge, men et jobafklaringsforløb, jf. § 24a. Det er herved forudsat, at personen opfylder beskæftigelseskravet i § 32. Når personen har modtaget revalideringsydelse, vil det i praksis betyde, at personen kun kan opfylde kravet ved at være medlem af en arbejdsløshedskasse med ret til arbejdsløshedsdagpenge, såfremt personen ikke var syg.

Fra den 1. januar 2016 gælder særlige regler for personer med en livstruende, alvorlig sygdom, jf. § 24a, stk. 6, § 24b og § 24c."

Kontanthjælp
Opnår du ikke gennem revalideringen ret til forsikring i eller dagpengeret fra en a-kasse, og er du ikke berettiget til fleksjob og ledighedsydelse, har du mulighed for at søge kontanthjælp efter aktivlovens § 25.

Dagpenge fra a-kasse

Du har ret i, at du ikke kan blive fuldtidsforsikret i a-kasse, hvis du kun har 25 timers beskæftigelse og ikke magter mere. Med det timetal kan du blive deltidsforsikret, men du kan ikke opnå ret til supplerende dagpenge fra a-kasse, medmindre du kan være til rådighed for og kan være arbejdssøgende efter beskæftigelse i op til 30 timer om ugen. Hvis du er medlem af en a-kasse, skal a-kassen rådgive dig om betingelserne for dagpenge ved ledighed.

Fleksjob

Er der enighed mellem dig og kommunen om, at alle muligheder - herunder revalideringsmulighederne til selvforsørgelse - er udtømte, skal der tages stilling til, om du er berettiget til fleksjob (beskæftigelsesindsatslovens § 70).

Hvis du er i stand til at klare 25 timers beskæftigelse om ugen og kan udføre arbejdet med forventet effektivitet, kan du med den gældende lovgivning forvente at blive vurderet til at være uden for målgruppen for tilkendelse af fleksjob. Dette ses bl.a. af principafgørelse N-14-06. Ankestyrelsen lægger vægt på at vurderingen af, i hvilket omfang arbejdsevnen skal være nedsat, for at der skal tilbydes fleksjob, skal ses i lyset af, at der kunne ydes tilskud med mindst halvdelen.

Sidst opdateret 03/06 2016.
Mere information om revalidering