Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Revalidering Spørgsmål og svar revalidering Støtte til omskoling pga barn med handicap

Handlinger tilknyttet webside

Støtte til omskoling pga barn med handicap

Kan jeg få økonomisk støtte til omskoling - f.eks. revalidering, fordi mit barn har et handicap

Kan jeg få økonomisk støtte til omskoling - f.eks. revalidering, fordi mit barn har et handicap

Jeg er mor til en dreng på 11 år med diagnoserne autist og ADHD. Jeg er uddannet fotograf og vil meget gerne have en ny uddannelse, fordi det er svært at få familielivet til at hænge sammen med mit nuværende job som fotograf. Jeg har sagt mit job op og har fundet en midlertidig stilling på en skole som medhjælper. Mit spørgsmål er: Kan jeg få økonomisk hjælp til en ny uddannelse, f.eks til en læreruddannelse.

Svar:

Nej, umiddelbart er du ikke berettiget til økonomisk hjælp til ny uddannelse, fordi du er mor til barn med handicap.

Det er en velkendt problemstilling, at det kan være svært for forældre til børn med handicap at få familielivet til at hænge sammen med arbejdslivet; men dette medfører ikke, at man er berettiget til revalidering, herunder f.eks. økonomisk hjælp til ny uddannelse. For at komme i betragtning til revalidering, skal du have begrænsninger i din arbejdsevne af mere end midlertidig karakter. Din arbejdsevne kan være nedsat af helbredsmæssige, sociale og/eller psykiske årsager. Kommunen skal anvende rehabiliteringsplanens forberedende del som grundlaget for vurderingen af, om du kan tilbydes revalidering. Der skal ligeledes indhentes en vurdering fra din egen praktiserende læge. Læs evt. mere om rehabiliteringsplanen her. 

At du har et barn med handicap, gør - selvom det kan være nok så indgribende i hverdagen - dig ikke berettiget til revalidering.

Andre muligheder for støtte til forældre

Der kan være andre muligheder for støtte, når man er forælder til et barn med handicap. Her tænker jeg på mulighederne for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (§ 42 i serviceloven) og merudgifter til børn (§ 41 i serviceloven). Herunder har jeg bragt et par links til yderligere information om tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og ikke mindst reglerne for revalidering.

Opsummering:

Så svaret på dit spørgsmål er, at du angiveligt ikke er berettiget til revalidering til ny uddannelse, idet det som ovenfor beskrevet er afgørende, at der er tale om begrænsninger i arbejdsevnen. Man er ikke berettiget til revalidering, fordi man har et  barn med et handicap.

Hvis du ikke har undersøgt mulighederne for kompensation for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, vil jeg anbefale dig at gøre det.

Du skal henvende dig til kommunen for at søge om de handicapkompenserende ydelser, og kommunen vil så skulle tage stilling til, hvorvidt dit barn med handicap er omfattet af målgrupperne for hjælp efter disse bestemmelser. 

Yderligere information

Sidst opdateret 17/01 2018.
Mere information om revalidering