Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Sygedagpenge Spørgsmål svar - sygedagpenge Ferie under sygemelding

Handlinger tilknyttet webside

Ferie under sygemelding

Kan jeg holde ferie imens jeg er sygemeldt eller kan jeg raskmelde mig og sygemelde mig igen efter endt ferie?

Jeg er sygemeldt og ønsker at afholde ferie med min familie. Jeg vil derfor gerne vide om jeg kan holde ferie imens jeg modtager sygedagpenge eller kan raskmelde mig og sygemelde mig igen efter endt ferie.  

Svar

Nej, du kan ikke modtage sygedagpenge under ferie, uanset om ferien afholdes i ind- eller udland.

Vi anbefaler derfor, at du aftaler afholdelse af ferie med din sagsbehandler.

Kommunen kan godkende at genoptage udbetaling af sygedagpenge til dig eller refusion til din arbejdsgiver uden en ny arbejdsgiverperiode. En afgørelse heraf afhænger af individuelle og konkrete forhold. Du skal derfor sikre dig ved at lave en aftale med kommunen og din arbejdsgiver.

Hvis du ikke kan lave en aftale med din sagsbehandler om afholdelse af ferie, skal du være opmærksom på at der er en risiko forbundet med at afholde ferie alligevel. Hvis ferien ikke er aftalt med kommunen, betragtes afholdelse af ferien som en raskmelding. Der kan derfor blive problemer i forbindelse med genoptagelse af sygedagpengeudbetalingen efter din ferie. Sygefravær efter endt ferie betragtes som en fornyet sygemelding, hvor betingelserne for at få sygedagpenge skal være opfyldt påny. Kommunen kan også stille spørgsmål ved, om du i ferien har forhalet din helbredelse, hvis du i din ferie ikke har overholdt evt. behandlinger eller lignende. Se også principafgørelse 72-19 og 31-19

 

Uddybning:

At du ikke kan ikke modtage sygedagpenge under ferie, uanset om ferien afholdes i ind- eller udland fastslår principafgørelse 58-16. Udbetalingen af sygedagpenge forudsætter uarbejdsdygtighed jf. § 7 i sygedagpengeloven og er derfor uforenelig med afholdelse af ferie. Er du sygemeldt kan der således være tale om feriehindring med den konsekvens at du kan få feriepengene udbetalt.

En anden principafgørelse 39-16 fastslår, at afholdelse af ferie i en sygedagpengeperiode efter aftale med kommune og arbejdsgiver ikke kan sidestilles med en raskmelding. Der begynder derfor ikke en ny sygeperiode og dermed skal den sygemeldte ikke opfylde beskæftigelseskravet for at være berettiget til sygedagpenge igen. Der kan ske genoptagelse af udbetalingen af sygedagpenge, hvis den sygemeldte har været fuldt uarbejdsdygtig i hele perioden og ikke har forhalet helbredelsen ved at afholde ferie.

En anden problematik kan være at du ønsker at afholde ferie midt i et i forvejen planlagt afklaringsforløb/praktikforløb eller lign. I så fald skal kommunen også foretage en vurdering af, om det vil være realistisk at gennemføre afklaringsforløbet på trods af afbrydelsen. Det fremgår af principafgørelse 51-10.

Med andre ord, skal din sagsbehandler foretage en vurdering af, om du i forbindelse med afholdelse af ferien har været fuldt uarbejdsdygtig i hele ferieperioden og om du har forhalet din helbredelse ved at afholde ferie. Ved deltagelse i afklaringsforløb eller lign. skal kommunen også foretage en vurdering af om det vil være realistisk at gennemføre forløbet på trods af afbrydelsen eller om kommunen vil vurderer at du underlader at medvirke ved kommunens opfølgningsindsats.  

DUKH fraråder derfor at du raskmelder sig for at afholde din ferie, men anbefaler, at du aftaler eventuel afholdelse af ferie med din sagsbehandler.

  

Henvisninger

Sidst opdateret 11/12 2019.
Mere information om sygepenge