Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Tværgående arbejdsmarked Rehabiliteringsplan

Handlinger tilknyttet webside

Rehabiliteringsplan

Læs mere herunder om den såkaldte rehabiliteringsplan, som anvendes i arbejdsmarkedssager.

Rehabiliteringsplanen er et sagsbehandlingsdokument, som skal være med til at beskrive din arbejdsevne. Tidligere var det ressourceprofilen, som man anvendte til at belyse arbejdsevnen, men fra 1.1.2013 er det rehabiliteringsplanen, der skal anvendes. Rehabiliteringsplanen indeholder to dele – en forberedende del og en indsatsdel.

Forberedende del

Den forberedende del skal anvendes i alle sager, der skal forelægges rehabiliteringsteamet (se evt. artikel om rehabiliteringsteam) og endvidere i afgørelser om revalidering. Dvs. at der lovgivningsmæssigt er krav om, at rehabiliteringsplanens forberedende del anvendes ved  kategori 3 sygedagpengesager, sager om jobafklaringsforløb, revalidering, fleksjob, løntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og ressourceforløb. Endvidere skal planens forberedende del anvendes ved sager om førtidspension, uanset om der er tale om ansøgning på det foreliggende grundlag eller ej. Kommunen kan vælge at benytte den forberedende del i andre sager. Indsatsdelen skal alene anvendes, såfremt der bevilges ressourceforløb (se evt. artikel om ressourceforløb).

Rehabiliteringsplanens forberedende del består af to elementer:

1) Forberedelsesskema:

Kommunen skal i samarbejde med borgeren udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del, og dette vil typisk ske gennem samtale mellem sagsbehandler og borgeren. Forberedelsesskemaet skal være beskrivende og dokumenterende og skal som hovedregel ifølge lovgivningen indeholde følgende emner:

  • Erfaringer og ressourcer i forhold til job og uddannelse, herunder borgerens CV
  • Personlige ressourcer, herunder familie, netværk m.v.
  • Borgerens beskæftigelsesmæssige og sociale udfordringer i forhold til at komme i job eller uddannelse
  • Fremtidige ønsker til job og uddannelse
  • Helbredssituation, herunder oplysninger om igangværende undersøgelse eller behandling samt alle relevante helbredsmæssige oplysninger med dokumentation i form af lægeattester m.v., som allerede foreligger hos kommunen
  • Vurdering af helbredets betydning for job- og uddannelsesmuligheder, og
  • Hidtidige forsørgelseshistorik med udgangspunkt i kommunens foreliggende oplysninger.

Endvidere skal forberedelsesskemaet indeholde oplysninger, om hvilke indsatser der har været iværksat for at bringe borgeren nærmere arbejdsmarkedet og herunder borgerens og kommunens opfattelse af indsatsernes virkning. Forberedelsesskemaet fremgår i en skabelon på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

2) Den praktiserende læges vurdering:

Kommunen skal indhente vurdering fra borgerens praktiserende læge í forhold til vurdering af borgerens helbred i relation til arbejdsmarkedet. Ved førtidspensionssager, hvor borgeren har ansøgt om førtidspension på det foreliggende grundlag, skal der dog ikke indhentes vurdering fra egen læge. Lægens vurdering skal ske på baggrund af en konsultation med borgeren. Der foreligger en lægeattest, som lægen skal anvende ved vurderingen. Lægeattesten kan ses på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Forberedelsesskemaet og den praktiserende læges vurdering udgør således samlet rehabiliteringsplanens forberedende del.

Indsatsdelen

Rehabiliteringsplanens indsatsdel skal anvendes, når en borger bevilges et ressourceforløb. Når der bevilges ressourceforløb, tilknyttes der en gennemgående og koordinerende sagsbehandler, som er ansvarlig for udarbejdelse af rehabiliteringsplanens indsatsdel. Indsatsdelen skal indeholde borgerens beskæftigelses- og uddannelsesmål og en plan for den tværfaglige indsats der skal iværksættes i ressourceforløbet.

Fra 01.07.2018 kan indsatsdelen i rehabiliteringsplanen erstattes af "helhedsorienteret plan". Helhedsorienteret plan er en mulighed, som kommunen kan vælge at tilbyde borgere og familier med komplekse og sammensatte problemer, hvor der lovgivningsmæssigt skulle udarbejdes flere planer på tværs af forskellige sektorer. Kommunen er ikke forpligtet til at tilbyde borgeren en helhedsorienteret plan, og borgeren har ret til at sige "nej tak" til, at der anvendes helhedsorienteret plan.

Afrunding

Rehabiliteringsplanen er et sagsbehandlingsdokument, som kommunen skal anvende, når sager skal behandles i rehabiliteringsteam og i sager om revalidering. Rehabiliteringsplanen danner grundlag for kommunens afgørelse. Rehabiliteringsplanen består af forberedende og indsats del. Borgeren og praktiserende læge skal inddrages i den forberedende del.

Lovgrundlag og yderligere oplysninger:

Sidst opdateret 24/07 2018.