Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Tværgående arbejdsmarked Spørgsmål og svar 225 timers reglen og arbejdsprøvning

Handlinger tilknyttet webside

225 timers reglen og arbejdsprøvning

Som kontanthjælpsmodtager skal opfylde arbejdskravet om 225 timers ordinært arbejde, når man sammenlagt har modtaget kontanthjælp i 1 år indenfor de seneste 3 år.

225 timers reglen og arbejdsprøvning

Jeg har fået brev fra kommunen om, at jeg skal have 225 timers ordinært arbejde for at undgå en nedsættelse af min kontanthjælp, men jeg er kronisk syg og skal i gang med en arbejdsprøvning for at se, hvad jeg kan klare arbejdsmæssigt. Hvordan kan det hænge sammen?

Svar:

Hovedreglen er, at du som kontanthjælpsmodtager skal opfylde arbejdskravet om 225 timers ordinært arbejde, når du sammenlagt har modtaget kontanthjælp i 1 år indenfor de seneste 3 år.

Kommunen har mulighed for at undtage dig for arbejdskravet, hvis du f.eks. har en meget begrænset arbejdsevne. Se således netsvar ”Undtaget for 225 timers reglen”.

Der findes ingen regler for, at du kan undtages for arbejdskravet på grund af deltagelse i arbejdsprøvning eller anden afklaring af din arbejdsevne (dog er man undtaget, hvis man er under forrevalidering). Du skal derfor søge arbejde og overtage arbejde samtidig med, at du er i arbejdsprøvning. Se evt. også principafgørelse 98-17.

Kommunen har pligt til at indrette din arbejdsprøvning, således at du først og fremmest kan arbejde ordinært og opfylde dit arbejdskrav. De timer, du eventuelt er i stand til at arbejde udover dine ordinære timer, skal så bruges i forbindelse med arbejdsprøvningen.

Kommunen har pligt til at vejlede dig om arbejdskravet, herunder om mulighederne for jobsøgning og yde praktisk bistand til jobsøgningsaktiviteter.

Når du har modtaget et varslingsbrev, skal kommunen følge op på dette ved de efterfølgende samtaler i dit kontaktforløb.

Hvis kommunen ikke vejleder dig om din pligt til at søge job sideløbende med din arbejdsprøvning, kan det medføre, at en afgørelse om nedsættelse af din kontanthjælp, vil være ugyldig.

Sammenfatning:
Du har altså pligt til at søge og overtage arbejde sideløbende med, at du er i arbejdsprøvning, når kommunen ikke har undtaget dig fra arbejdskravet på 225 timer. Kommunen har dog pligt til at tilrettelægge en arbejdsprøvning mv., således at du kan opfylde arbejdskravet.

Kommunen skal vejlede dig om reglerne og tilbyde dig praktisk bistand til jobsøgningsaktiviteter. Dette skal også indgå i samtalerne i dit kontaktforløb.

Lovgrundlag:

Lov om aktiv socialpolitik § 13 f-g

Sidst opdateret 08/01 2018.
Explorer Portlet