Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Tværgående arbejdsmarked Spørgsmål og svar Ferie i udlandet på uddannelseshjælp/kontanthjælp

Handlinger tilknyttet webside

Ferie i udlandet på uddannelseshjælp/kontanthjælp

Kan man tage på ferie i udlandet, når man modtager uddannelseshjælp/kontanthjælp?

Kan man tage på ferie i udlandet, når man modtager kontanthjælp?

Min søn på 22 år lider af ADHD og har været  på uddannelseshjælp i flere år. Nu planlægger vi en ferie sammen i udlandet hele familien. Mit spørgsmål er, om min søn har mulighed for at få ferie og tage med på ferie til udlandet?

Svar:

Din søn har ret til ferie med uddannelseshjælp, når han har modtaget uddannelseshjælp i 12 sammenhængende måneder. Ferien kan også holdes i udlandet.
Reglerne for ret til ferie med uddannelses-/kontanthjælp er dog blevet ændret fra 1.4.2016 således, at retten til ferie er nedsat fra tidligere 5 uger til nu 4 uger i alt.
Derudover er der indført en begrænsning for den enkelte ferieperiodes længde, så den højest kan udgøre 2 uger 

Betingelser i øvrigt for kontanthjælpsmodtagere:

  1. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder.
  2. Din søn skal opfylde betingelserne for at modtage uddannelses-/kontanthjælp, mens ferien afholdes.
  3. Han er ikke omfattet af rådighedsbestemmelserne m.v. i aktivlovens § 13, stk. 1-6, mens ferien afholdes.
  4. Har din søn optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først. 
  5. Ferieperiodens længde kan højest udgøre 2 uger ad gangen.
  6. Det er en betingelse for afholdelse af ferie, at han har indgået aftale med kommunen om feriens placering. Ved placering af ferien skal der tages hensyn til din søns øvrige forhold, herunder familiens afholdelse af ferie, medmindre det i væsentlig grad modvirker den beskæftigelsesindsats, der er iværksat eller planlagt for personen. Kan din søn og kommunen ikke blive enige om, hvornår ferien skal afholdes, træffer kommunen afgørelse herom.

Overgangsbestemmelser:
Personer, der før 1.4.2016 har optjent ret til 5 ugers ferie bevarer retten til 5 ugers ferie.
Begrænsningen af den enkelte ferieperiodes længde til højest 2 uger gælder fra 1.4.2016, medmindre det forinden var aftalt med kommunen, at ferien kunne holdes med mere end 2 uger.

Ferie i udlandet:
Din søn har ret til at holde ferie i udlandet. Det fremgår af aktivlovens § 5, stk. 4.

12 sammenhængende måneder
Nærmere regler for opgørelse af de 12 sammenhængende måneder er givet i Bekendtgørelse nr. 705 af 27.5.15 om opgørelse af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse i forbindelse med ferie.

Sidst opdateret 17/05 2016.
Explorer Portlet
Nyhedsmail fra DUKH