Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Tværgående arbejdsmarked Spørgsmål og svar Ferie i udlandet på uddannelseshjælp/kontanthjælp

Handlinger tilknyttet webside

Ferie i udlandet på uddannelseshjælp/kontanthjælp

Kan man tage på ferie i udlandet, når man modtager kontanthjælp?

Kan man tage på ferie i udlandet, når man modtager kontanthjælp?

Min søn på 22 år lider af ADHD og har været på uddannelseshjælp i flere år. Nu planlægger vi en ferie sammen i udlandet hele familien. Mit spørgsmål er, om min søn har mulighed for at få ferie og tage med på ferie til udlandet?

Det korte svar

Din søn har ret til ferie med uddannelseshjælp, når han har modtaget uddannelseshjælp i 12 sammenhængende måneder. Ferien kan også holdes i udlandet.
Din søn har ret til 4 ugers ferie i alt, svarende til 28 dage. En ferieperiode må dog højest vare 2 uger.

Det uddybende svar

Betingelser i øvrigt for uddannelses-/kontanthjælpsmodtagere

  1. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder.
  2. Man skal opfylde betingelserne for at modtage uddannelses-/kontanthjælp, mens ferien afholdes.
  3. Man er ikke omfattet af rådighedsbestemmelserne m.v. i aktivlovens § 13, stk. 1-6, mens ferien afholdes.
  4. Hvis der er optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først. 
  5. Ferieperiodens længde kan højest udgøre 2 uger ad gangen.
  6. Det er en betingelse for afholdelse af ferie, at man har indgået aftale med kommunen om feriens placering. Ved placering af ferien skal der tages hensyn til ansøgerens øvrige forhold, herunder familiens afholdelse af ferie, medmindre det i væsentlig grad modvirker den beskæftigelsesindsats, der er iværksat eller planlagt for personen. Ved uenighed mellem ansøger og kommune om, hvornår ferien skal afholdes, træffer kommunen afgørelse herom.

Link til lovgrundlag

Ankestyrelsens principafgørelse 37-18 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - 4 ugers ferie - antal feriedage

Ferie i udlandet - fremgår af aktivlovens § 5, stk. 4.

12 sammenhængende måneder
Nærmere regler for opgørelse af de 12 sammenhængende måneder er givet i Bekendtgørelse nr. 705 af 27.5.15 om opgørelse af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse i forbindelse med ferie.

Sidst opdateret 05/04 2019.
Explorer Portlet