Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Tværgående arbejdsmarked Spørgsmål og svar Fortrinsret ved ansættelse

Handlinger tilknyttet webside

Fortrinsret ved ansættelse

Kan et menneske med handicap have fortrinsret til et job?

Kan et menneske med handicap have fortrinsret til et job?

Et medlem har hørt om begrebet "Fortrinsret" i forbindelse med jobsøgning. Er der en regel, der gør, at en ansøger har fortrinsret til at komme til en jobsamtale, hvis han/hun har en funktionsnedsættelse? 

Svar

Ja, det er rigtigt, at der findes sådan en regel i § 3 i Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Ansøgere med fortrinsadgang har således altid krav på en ansættelsessamtale, hvis de opfylder de kvalifikationskrav, som stillingen kræver.

Ved besættelse af ledige stillinger hos offentlige arbejdsgivere kan jobcentret indstille personer med handicap til fortrinsadgang. Personen er dermed sikret en ansættelsessamtale og skal ansættes, hvis arbejdsgiveren vurderer, at personen er lige så kvalificeret til stillingen som de øvrige ansøgere. Jobcentret rådgiver om brug af reglerne om fortrinsret.

Du kan også læse mere om bl.a. fortrinsretten i pjecen: "Funktionsnedsættelse ingen hindring for job".

Klageadgang

Efter kompensationslovens § 17 a, stk. 2 gælder det, at efter anmodning fra en person med handicap, som af en offentlig arbejdsgiver er blevet meddelt afslag på ansættelse i en ledig stilling, eller som af en offentlig myndighed er blevet meddelt afslag på tildeling af en ledig bevilling til stadeplads m.v. eller tilladelse til taxikørsel, kan Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg udtale sig om, hvorvidt arbejdsgiveren eller myndigheden har overholdt de i medfør af § 3, stk. 2, fastsatte regler om samtale- og forhandlingspligt. Anmodningen skal fremsættes senest 4 uger efter, at ansøgeren med handicap har modtaget arbejdsgiverens eller myndighedens beslutning om afslag på ansættelse eller tildeling af bevilling.

Sidst opdateret 22/11 2016.
Explorer Portlet