Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Tværgående arbejdsmarked Spørgsmål og svar Hjælp til udsættelsestruede lejere

Handlinger tilknyttet webside

Hjælp til udsættelsestruede lejere

Kan der bevilges hjælp til udsættelsestruede lejere?

Jeg skriver til jer, da jeg er i den situation, at jeg de seneste måneder ikke har kunne betale min husleje pga. manglende indtægt. Jeg bor i en lejebolig med mine 3 børn, og udlejer har varslet, at vi bliver smidt ud af vores lejebolig, såfremt jeg ikke betaler huslejerestancen. Hvad kan jeg gøre?

Svar:

I Lov om aktiv socialpolitik § 81 a er det bestemt, at kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter, såfremt du som borger er udsættelsestruet pga. manglende betaling af huslejerestancer, og hvis det på sigt kan forebygge, at borgeren udsættes af boligen. Hjælpen er særlig målrettet børnefamilier og/eller er social udsatte. Formålet med bestemmelsen er, at forebygge, at du som borger og familie ikke bliver udsat af dine bolig. For at være berettiget er der  følgende krav:

  • Du har ikke selv økonomisk mulighed for at afholde udgiften til huslejerestancen, og der vil således skulle foretages en trangsvurdering af din økonomiske situation. Dog er det ikke et krav, at du modtager hjælp til forsørgelse via aktivloven som f.eks. kontanthjælp, ressourceforløbsydelse mv.
  • Førend kommunen kan yde hjælp, skal udlejer have varslet, at du udsættes af din lejebolig, såfremt de manglende restancer ikke betales. Det er således ikke i sig selv tilstrækkeligt, at der er huslejerestancer, men der skal være en reel varsling om, at du udsættes af lejeboligen.
  • Kommunen kan betinge hjælpen af, at personen indgår en administrationsaftale, medvirker til fastsættelse af en plan for flytning til en mere passende bolig eller deltager i gældsrådgivning el.lign.

Der er således en mulighed for hjælp fra kommunen til betaling af huslejerestancen, såfremt du opfylder betingelserne derfor. Du kan kontakte din kommunen for nærmere rådgivning og ansøgning herom.

Lovgrundlag:

Lov om aktiv socialpolitik § 81 a

Vejledning om hjælp i særlige tilfælde og hjælp til efterlevende efter kapitel 10 og 10 a i lov om aktiv socialpolitik

 

 

Sidst opdateret 17/04 2018.
Explorer Portlet