Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Tværgående arbejdsmarked Spørgsmål og svar Hvad er kontanthjælpsloftet?

Handlinger tilknyttet webside

Hvad er kontanthjælpsloftet?

Har kontanthjælpsloftet indvirkning på min hjælp til merudgifter efter servicelovens § 100?

Har kontanthjælpsloftet indvirkning på min hjælp til merudgifter efter servicelovens § 100?

Jeg er bevilget hjælp til nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100 på grund af handicap.

Jeg er på kontanthjælp og bliver omfattet af kontanthjælpsloftet, men hvad betyder det? Og har det indvirkning på min hjælp til merudgifter?

Svar:

Alle personer, der modtager integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp efter aktivlovens §§ 22-25, er omfattet af et individuelt ydelsesloft (kontanthjælpsloft) med virkning fra 1.10.2016. Det betyder, at der er en grænse for, hvor meget du samlet kan modtage i hjælp. De ydelser, der indgår i kontanthjælpsloftet er

  • Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp
  • Aktivitetstillæg og barselstillæg
  • Bidragstillæg
  • Særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde aktivlovens § 34
  • Boligstøtte

Der er forskellige grænser (loftsstørrelser) alt efter din alder, om du er enlig, samlevende, gift, har forsørgerpligt overfor børn mv. Hvis dine samlede ydelser overstiger, det kontanthjælpsloft, du er indplaceret på, foretages der først nedsættelse i den særlige støtte efter aktivlovens § 34 og herefter i boligstøtten. Det er kommunen, der indplacerer dig på kontanthjælpsloftet.

Du kan klage over kommunens afgørelse om din indplacering på kontanthjælpsloftet.

Du skal være opmærksom på, at der er undtagelser, hvor særlig støtte og boligstøtte ikke medregnes i den samlede ydelse, f.eks. hvis du eller en i din husstand er visiteret til en særlig bolig på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (se evt. dette netsvar).

Konklusion:
Den hjælp, du modtager til nødvendige merudgifter, indgår ikke i beregningen af din samlede hjælp (kontanthjælpsloftet) og har dermed ingen betydning for din kontanthjælp. DUKH har dog ikke mulighed for at foretage en konkret beregning af din samlede ydelse.

Links:

Kontanthjælpsloftsbekendtgørelsen
Kontanthjælpsloftsvejledningen

Sidst opdateret 16/03 2018.
Explorer Portlet