Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Tværgående arbejdsmarked Spørgsmål og svar Kontanthjælpsmodtager på højskole

Handlinger tilknyttet webside

Kontanthjælpsmodtager på højskole

Hvordan er mulighederne som kontanthjælpsmodtager for at komme på højskole?

Hvordan er mulighederne som kontanthjælpsmodtager for at komme på højskole?

Jeg har planer om at tage på højskole. I den forbindelse skal jeg høre kommunen, om det kan blive accepteret som en handlingsplan, at jeg tager et ophold på højskole. Sidste år ville jeg også gerne på højskole, men det blev alligevel ikke til noget. Jeg havde en lang kamp med kommunen, hvor de var af den mening, at det ikke var en del af deres tilbud, at jeg kunne komme på højskole. Kommunen truede med at fratage mig min kontanthjælp, hvis jeg tog på højskole, hvilket de højst sandsynligt forsat vil gøre, når jeg på nu kommer og siger, at mit store ønske er at komme på højskole.

Derfor vil jeg gerne høre jer om, hvad mine rettigheder er på det område, og hvorvidt kommunen har ret til at fratage mig støtte i form af for eksempel kontanthjælp eller SU?
Ligeledes ønsker jeg svar på, om det er rigtigt, at hvis jeg får førtidspension, så kan jeg ikke samtidig tage en uddannelse?

Svar:

Kommunen kan ikke træffe afgørelser om SU, som er statens uddannelsesstøtte. Du skal opfylde nogle betingelser for at kunne modtage SU og den uddannelse, du læser på, skal være godkendt til SU. Du kan læse nærmere om SU og godkendte uddannelser her

Hovedreglen er efter lov om en aktiv socialpolitik § 12, at der ikke kan ydes uddannelses- eller kontanthjælp til personer under uddannelse, medmindre at kommunen har givet tilbud om uddannelsen efter kap. 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Det fremgår også af bkg. om uddannelsessøgendes ret til integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. Hvis ikke du er omfattet af § 1 i bekendtgørelsen, kan du måske alligevel få godkendelse af kommunen til at deltage i uddannelse med uddannelseshjælp efter samme bekendtgørelses § 2. Men i så fald skal du være indstillet på at afbryde uddannelsesforløbet for at tage tilbud om arbejde eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning.

Vedrørende dit spørgsmål om at tage en uddannelse på førtidspension, henviser jeg til dette netsvar fra DUKH's hjemmeside.

Opsummering:
Kommunen kan give tilbud om uddannelser, kurser mv. efter LAB § 32, stk. 1. I disse situationer vil du kunne modtage uddannelses- eller kontanthjælp, forudsat du i øvrigt opfylder betingelserne.
Du vil også i nogle tilfælde kunne få godkendelse af kommunen til at deltage i selvvalgt uddannelse, mens du modtager uddannelses- eller kontanthjælp, men i disse situationer skal du være indstillet på at afbryde uddannelsen for f.eks. at tage et arbejde eller andet tilbud fra kommunen.

Du har ret til en begrundet afgørelse med klagevejledning, hvis du søger om støtte til et højskoleophold.

Hvis du har brug for at høre om andre muligheder, f.eks. specialpædagogisk støtte under uddannelse eller revalideringsstøtte, er du velkommen til at rette henvendelse til DUKH igen.

Sidst opdateret 23/01 2017.
Explorer Portlet