Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Tværgående arbejdsmarked Spørgsmål og svar Liste arbejdsmarked

Handlinger tilknyttet webside

Liste arbejdsmarked

Dynamisk liste, der opsamler alle generelle spørgsmål om arbejdsmarked
225 timers reglen og arbejdsprøvning
Som kontanthjælpsmodtager skal opfylde arbejdskravet om 225 timers ordinært arbejde, når man sammenlagt har modtaget kontanthjælp i 1 år indenfor de seneste 3 år.
Ferie i udlandet på uddannelseshjælp/kontanthjælp
Kan man tage på ferie i udlandet, når man modtager kontanthjælp?
Fortrinsret ved ansættelse
Kan et menneske med handicap have fortrinsret til et job?
Hjælp til tandbehandling efter aktivloven
Kan jeg søge om hjælp til dækning af tandbehandling?
Hjælp til udsættelsestruede lejere
Hvad er et uddannelsespålæg?
Uddannelsespålæg - hvad er det?
Hvad er kontanthjælpsloftet?
Har kontanthjælpsloftet indvirkning på min hjælp til merudgifter efter servicelovens § 100?
Hvem er omfattet af kontanthjælpsloftet?
Er alle omfattet af kontanthjælpsloftet eller er der undtagelser?
Kollektiv kommunal reduktion af beskæftigelsestilbud
Kan kommunen reducere et beskyttet beskæftigelsestilbud kollektivt for en hel gruppe?
Kontanthjælpsmodtager på højskole
Hvordan er mulighederne som kontanthjælpsmodtager for at komme på højskole?
Link: Betaling af neuropsykologisk test
Link til spørgsmål under sagsbehandling, der handler om betaling af neuropsykologisk test
Link: Forskellen på sundhedskoordinator og lægekonsulent?
Hvad er forskellen på en sundhedskoordinator og sundhedsfaglig rådgivning ved en lægekonsulent?
Link: Klage over lægekonsulent
Link til spørgsmål under sagsbehandling, der handler om klage til lægekonsulent
Mødepligt i beskyttet beskæftigelse
Har man mødepligt i beskyttet beskæftigelse?
Omskoling pga barn med handicap
Kan jeg få økonomisk støtte til omskoling - f.eks. revalidering, fordi mit barn har et handicap
Omvisitering til andet aktivitetstilbud
Kan kommunen omvisitere til kommunens eget aktivitets- og samværstilbud, når borgeren ikke ønsker dette?
Rehabiliteringsplan ved sagens behandling i rehabiliteringsteam
Skal der udfyldes en ny rehabiliteringsplan før at sagen behandles i rehabiliteringsteamet?
Støttemuligheder når jeg ikke kan få kontanthjælp
Skal jobcentret hjælpe mig, selvom jeg ikke er berettiget til kontanthjælp/sygedagpenge?
Uddannelseshjælp og kontanthjælp til borgere med psykisk diagnose
Har en borger ret til højere uddannelseshjælp og kontanthjælp når borgeren har en psykisk diagnose?
Undtaget fra 225-timers reglen
Jeg er blevet undtaget fra 225-timers regler - hvad betyder det?
Sidst opdateret 17/09 2013.
Explorer Portlet