Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Tværgående arbejdsmarked Spørgsmål og svar Mødepligt i beskyttet beskæftigelse

Handlinger tilknyttet webside

Mødepligt i beskyttet beskæftigelse

Har man mødepligt i beskyttet beskæftigelse?

Har man mødepligt i beskyttet beskæftigelse?

Min søn er tildelt beskyttet beskæftigelse jævnfør lov om social service § 103.

I hans kommune er man nu begyndt at indføre fremmøde statistik for at måle hvor meget den enkelte borger anvender ydelsen. Tanken er at man ved fravær af længere tid, eller ved punktvis fravær vil overveje at fratage borgeren den tildelte ydelse. Altså lidt samme princip som eksisterende på beskæftigelses området ( ingen fremmøde = ingen bistand) eller noget for noget. Mit spørgsmål er, om man ved at registrere fremmøde kan aftale principper for, hvornår man mister en tildelt social ydelse. Har borgeren, som er tildelt beskæftigelse efter § 103, mødepligt.

Og sidst men ikke mindst hvor i loven kan disse beslutninger referere til.

Svar

Dit spørgsmål er desværre ikke helt enkelt at svare på. Jeg er kommet frem til følgende.

Ydelse og aflønning

En ydelse efter servicelovens § 103, er et beskyttet eller særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb. Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer med begrænsninger i arbejdsevnen,  som ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Udgangspunktet for aflønningen af personer i beskyttet beskæftigelse er, at personen lønnes efter indsats, efter individuel timeløn efter arbejdsvurdering eller som arbejdsdusør på mindst 5 % af områdets mindste overenskomstmæssige løn.

Beskæftigelsen og aflønningen er afhængig af, hvordan tilbuddet er tilrettelagt for borgeren. Der er tilsyneladende ikke nogen nedre grænse for, hvor lidt man kan benytte beskæftigelsestilbuddet, dette afhænger af den enkeltes behov, og derfor også den enkeltes bevilling. 

En social ydelse har betingelser tilknyttet. Såfremt en borger opfylder betingelserne for at få støtte efter servicelovens § 103, skal ydelsen tilbydes. 

Registreringen

Kommunen må jf. persondatalovens § 8 stk. 1, registrere oplysninger, der er nødvendige for at varetage en myndigheds opgaver. Ligeledes har en kommunal myndighed også notatpligt, og den er reguleret i henhold til offentlighedslovens § 6.

Jeg kan ikke svare konkret på, hvorfor kommunen i denne situation registrer fremmødet, dog har kommunen en forpligtelse til at følge op på, hvorvidt tilbuddet passer til den enkeltes behov.

Jeg vil gå ud fra, at registreringen handler om at få godtgjort, hvorledes aflønningen skal foregå samt om den enkelte ligeledes opfylder betingelserne for den egentlige bevilling. Såfremt din søn er aflønnet efter indsats, har kommunen ligeledes en forpligtelse til at registrere, således de har grundlag for aflønningen og bevillingen. 

Bevillingen

Hvis kommunen fratager din søn sin bevilling, skal kommunen lave en ny afgørelse og give en individuel og konkret begrundelse for, hvorfor bevillingen er frataget. Heri kan årsagen for registrering også ligge. Kommunen skal påse, om borger er berettiget til en løbende ydelse, også efter denne er bevilget. 

Endelig konklusion

Din søns bevilling er afhængig af, om han opfylder betingelserne for den sociale ydelse - i dette tilfælde beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103. Principperne for at miste den enkelte sociale ydelse er afhængig af betingelserne i paragraffen.

Din søns pligt til at møde i den beskyttede beskæftigelse er afhængig af, hvordan bevillingen er sammensat.

Kommunen kan i forbindelse med bevillingen registrere din søns arbejdsindsats. Denne registrering må ske iht. persondatalovens § 8.1.

Sidst opdateret 29/08 2013.
Explorer Portlet