Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Tværgående arbejdsmarked Spørgsmål og svar Personlig assistance til selvstændig

Handlinger tilknyttet webside

Personlig assistance til selvstændig

Kan en selvstændig butiksindehaver få personlig assistance?

Kan en selvstændig butiksindehaver få personlig assistance?

Kan en selvstændig butiksindehaver få personlig assistance? Hvis ja er der mulighed for at få dette i hele butikkens åbningstid? Jeg er er stærkt medtaget af gigt og har to andre sygdomme at slås med.

Svar

Hvis du arbejder på fuld tid, har du mulighed for at få tilskud til op til 20 timers personlig assistance pr. uge – i særlige tilfælde personlig assistance på fuld tid. Dette gælder uanset, om man er lønmodtager eller selvstændig. 

Om personlig assistance

Personer med funktionsnedsættelser har mulighed for at få en personlig assistent, der hjælper med at udføre funktioner i jobbet, som de selv er forhindret i på grund af funktionsnedsættelsen.

For at være omfattet af målgruppen for personlig assistance skal du have en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Funktionsnedsættelsen kan være forårsaget af en betydelig synsnedsættelse, et alvorligt hørehandicap, meget betydeligt nedsat fysisk handicap eller et psykisk handicap.

Personen med funktionsnedsættelsen skal selv kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver og ansættelsen af den personlige assistent må ikke have karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp.

Til en selvstændig erhvervsdrivende kan der dog ikke gives personlig assistance i de tilfælde, hvor det er muligt at tage de fornødne skånehensyn, f.eks. ved fordeling af arbejdet til andre ansatte. Dog kan der ikke kræves fordeling af opgaver i en sådan grad, at stillingsindholdet udhules.

Jeg tør ikke sige, om der i din konkrete situation er grundlag for at yde personlig assistance. Det beror på en konkret vurdering af din funktionsnedsættelse. En sådan vurdering foretages på baggrund af et mere detaljeret kendskab til den nedsatte funktionsevne.

Personlig assistance kan særlige tilfælde gives på fuld tid 

Som nævnt gives personlig assistance normalt med højest 20 timer om ugen. Men har du flere af de handicaps, som jeg nævner ovenfor eller i øvrigt har et meget betydeligt handicap, så kan der efter en konkret vurdering ydes tilskud i op til fuld tid. Ankestyrelsen har i en principafgørelse 91-10 fastslået, at der ikke kan ydes støtte ud over 37 timer om ugen.

Hvor skal du søge om personlig assistance?

Hvis du ønsker at søge om personlig assistance, skal du henvende sig i Jobcentret, der træffer afgørelse om en eventuel berettigelse og antallet af timer, der i givet fald kan ydes personlig assistance.

Lovgrundlag:

Sidst opdateret 05/01 2018.
Explorer Portlet