Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Tværgående arbejdsmarked Spørgsmål og svar Rehabiliteringsplan ved sagens behandling i rehabiliteringsteam

Handlinger tilknyttet webside

Rehabiliteringsplan ved sagens behandling i rehabiliteringsteam

Skal der udfyldes en ny rehabiliteringsplan før at sagen behandles i rehabiliteringsteamet?

Anvendelse af rehabiliteringsplan ved sagens behandling i rehabiliteringsteam

Jeg har gennem seneste år været i ressourceforløb, og min sag skal nu foreligges rehabiliteringsteamet igen. Jeg har i den forbindelse flg. spørgsmål:

1. Skal der udfyldes en ny rehabiliteringsplan før at sagen behandles i rehabiliteringsteamet?
2. Min koordinerende sagsbehandler siger, at alene indsatsplanen skal tilgå rehabiliteringsteamet – er det korrekt?

Svar:

Jeg vil i det følgende besvare dine spørgsmål samlet ud fra de regler der er omkring rehabiliteringsplanen.

Vedr. rehabiliteringsplanens forberedende del:

Rehabiliteringsplanens forberedende del skal udarbejdes, førend sagen kan behandles i rehabiliteringsteam. Ankestyrelsen har i to principafgørelser behandlet problemstillinger omkring rehabiliteringsplan.

6-14: Her fremgår det, at kommunen er forpligtet til at udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del, når sagen skal behandles i rehabiliteringsteamet.

21-14: Her fremgår det, at en mangelfuld rehabiliteringsplan kan medføre, at en afgørelse er ugyldig. Det fremgår, at LÆ 265 – praktiserende læges vurdering skal indhentes før behandling af sagen i rehabiliteringsteamet, og at denne vurdering ikke kan erstattes af anden læges vurdering.

Det betyder, at der i din sag skal udarbejdes en ny rehabiliteringsplan eller opdateres den allerede foreliggende, med de nye oplysninger som er tilgået sagen siden sagen sidst er behandlet af rehabiliteringsteamet. Der skal endvidere indhentes en LÆ 265 – praktiserende læges vurdering.

Vedr. indsatsdelen i rehabiliteringsplanen:

Du skriver, at din sagsbehandler mener, at det er indsatsdelen i rehabiliteringsplanen som skal indgå i forbindelse med rehabiliteringsteamet. Indsatsdelen skal anvendes i sager om ressourceforløb, jobafklaringsforløb og kategori 3 sygedagpengesager. I indsatsdelen beskrives mål, delmål og indsatser som iværksættes jf. § 5 i Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. DUKH forudsætter derfor, at der i forbindelse med dit ressourceforløb er udarbejdet indsatsdelen.
Indsatsdelen er en del af rehabiliteringsplanen, og det er derfor DUKH's vurdering, at indsatsdelen skal indgå i den samlede rehabiliteringsplan som anvendes ved sagens behandling i rehabiliteringsteamet.

Opsamling:

Det er således DUKH's opfattelse, at kommunen skal opdatere eller udarbejde ny rehabiliteringsplan, herunder indhentelse af LÆ 265/praktiserende læges vurdering, førend sagen behandles igen af rehabiliteringsteamet.
Det er DUKH's opfattelse, at indsatsdelen er en del af rehabiliteringsplanen, og derfor vil skulle indgå i den samlede rehabiliteringsplan, når indsatsdelen er udarbejdet i forbindelse med tidligere forløb/indsats.

Yderligere informationer:

§ 3 i Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.
Principafgørelse 6-14
Principafgørelse 21-14
DUKH's lovguide om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam

Sidst opdateret 17/04 2018.
Explorer Portlet