Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Tværgående arbejdsmarked Spørgsmål og svar Støttemuligheder når jeg ikke kan få kontanthjælp

Handlinger tilknyttet webside

Støttemuligheder når jeg ikke kan få kontanthjælp

Skal jobcentret hjælpe mig, selvom jeg ikke er berettiget til kontanthjælp/sygedagpenge?

Skal jobcentret hjælpe mig, selvom jeg ikke er berettiget til kontanthjælp/sygedagpenge?

Jeg har forskellige lidelser og får behandling ved psykolog og psykiater. I august 2009 stoppede mine sygedagpenge, og jeg søgte kontanthjælp.

Jeg fik afslag på kontanthjælp, da jeg er gift og har ejerbolig, derefter er jeg overladt til mig selv.

Ved hjælp af socialrådgiveren på Psykiatrisk Center, får jeg presset jobcenter til at sende mig i et afklaringstilbud. Jeg bliver tilbudt et 6 ugers forløb. Den 17. marts beder afklaringsstedet om forlængelse af forløbet, da de mener, at 6 uger er for kort tid at vurdere min arbejdsevne. Den 26. marts svarer jobcenter tilbage til afklaringsstedet, at citat: ”Det er ud fra jeres oplysninger vores overbevisning, at forlængelse af forløbet vil have en gavnende effekt på xxxx, men vi har desværre ikke mulighed for økonomisk at tilbyde et længere forløb. xxxx modtager ingen ydelse fra Jobcenter og derfor har han allerede fået tilbudt det maksimale, som vi kan bevillige ham”.

Hvad gør jeg nu, det virker på mig, som om man er helt kolde over for, hvad der skal ske med mig og min familie i fremtiden?

Svar

Tak for spørgsmålene, som jeg forstår sådan:

  • Kan afklaringsforløbet forlænges?
  • Hvad er der af muligheder fremadrettet?

Forudsætninger for svaret:

Jeg forudsætter, at dit afklaringsforløb er bevilget jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB loven) § 75 a, stk. 2 eller 3 (tilbud til selvforsørgende, som er enten jobparate eller aktivitetsparate).

Kan afklaringsforløbet forlænges?

Du har fået et tilbud om afklaring, og jobcenteret har ikke mulighed for at forlænge afklaringsforløbet. Jobcenteret skal begrunde afgørelsen og oplyse dig om muligheden for at klage.

Uddybning:

Jobcenteret har mulighed for at hjælpe borgere til beskæftigelse. Jobcenterets muligheder fremgår af LAB loven.

Idet du ikke er i beskæftigelse og hverken er berettiget til dagpenge eller kontanthjælp, er du det, man i LAB loven kalder selvforsørgende.

At man ikke opfylder betingelserne for kontanthjælp, kan f.eks. skyldes formue eller ægtefælles indtægt.

Jobcenteret skal vurdere dit behov for tilbud og kan jf. LAB lovens § 75 a give selvforsørgende borgere tilbud i form af:

  • Vejlednings- eller opkvalificerings forløb. Herunder afklaring. Max 6 uger med mindre danskundervisning er en betydelig del af tilbuddet.
  • Virksomhedspraktik.
  • Ansættelse med løntilskud.
  • Undervisningsmaterialer, arbejdspladsindretning, arbejdsredskaber og mentor.
  • Befordringsgodtgørelse.

Du har ret til tilbud, som ovenfor anført, medmindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre dine beskæftigelsesmuligheder. Jobcenteret skal foretage en konkret og individuel vurdering af, om det enkelte tilbud vil forbedre dine jobmuligheder.

Du har fået tilbud om 6 ugers afklaring. At du har fået ét tilbud, er ikke ensbetydende med, at du ikke har mulighed for at søge om et andet af ovenstående tilbud, f. eks virksomhedspraktik.

Læs mere om ret og pligt til tilbud i principafgørelse fra øverste klageinstans på det sociale område Ankestyrelsen: 108-12

Læs mere om LAB § 75 a i vejledende svar fra Juridisk hotline af 14.12.2015


Sidst opdateret 13/11 2017.
Explorer Portlet