Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Tværgående arbejdsmarked Spørgsmål og svar Uddannelseshjælp eller kontanthjælp til borger med psykisk lidelse

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelseshjælp eller kontanthjælp til borger med psykisk lidelse

Vil min datter være omfattet af retten til højere ydelse på henholdsvis uddannelseshjælp og kontanthjælp på baggrund af hendes lidelse og i så fald hvor meget?

Uddannelseshjælp eller kontanthjælp til borger med psykisk lidelse?

 Jeg henvender mig vedrørende min 29 årige datter, som har en skizo-affektiv sindslidelse. Vil hun være omfattet af retten til højere ydelse på henholdsvis uddannelseshjælp og kontanthjælp på baggrund af hendes lidelse og i så fald hvor meget?

Svar:

Det korte svar på din henvendelse er, at din datter vil være berettiget til en højere ydelse på uddannelseshjælp eller kontanthjælp, såfremt hun har en dokumenteret skizo-affektiv lidelse. Størrelsen på ydelsen vil afhænge af, hvorvidt hun har gennemført kompetencegivende uddannelse og hvorvidt hun er forsørger eller ej. 

Uddybning:
I lovgivningen er der fastsat bestemte psykiske diagnoser, som vil medføre, at man som borger vil være berettiget til en højere ydelse, hvad enten det drejer sig om uddannelseshjælp (unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse) eller kontanthjælp (unge med erhvervskompetencegivende uddannelse eller over 30 år).  Man skal som borgere fortsat opfylde øvrige betingelser for uddannelseshjælp eller kontanthjælp f.eks. formueforhold, ægtefælles forsørgerpligt, rådighed mv.

Hvilke diagnoser giver ret til højere ydelse?
Det er alene de konkrete dokumenterede diagnoser, som vil medføre, at man vil være berettiget til en højere ydelse. Efter Lov om aktiv socialpolitik § 23, stk. 3, nr. 4 og 5 (uddannelseshjælp) og § 25, stk. 3, nr. 4 og 5 (kontanthjælp) er det følgende dokumenterede psykiske lidelser/diagnoser der medfører ret til en højere ydelse:

  • Skizofreni
  • Skizotypisk sindslidelse
  • Vedvarende psykotisk tilstand
  • Korterevarende psykotisk tilstand
  • Skizoaffektiv lidelse
  • Uspecificeret ikke organisk betinget psykose
  • Emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype

Hvilken ydelsessats vil man være berettiget til?
Størrelsen på ydelsen vil afhænge af om man er forsørger eller ej, men når der er tale om satser med dokumenteret psykisk lidelse med en diagnose som ovenfor, er ydelsen størrelsesmæssigt det samme, uanset om der er tale om uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Satser (2018):
Forsørgere:                                     14.993 kr.
Ikke-forsørgere og udeboende:  11.282 kr.

Såfremt du ikke har en af de ovenfor anførte diagnoser i henhold til aktivloven, vil satsen på din ydelse på uddannelseshjælp eller kontanthjælp være afhængig af forskellige forhold. Du kan læse mere om de øvrige satser på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside - her er link til satser vedr. uddannelseshjælp, og her er link vedr.  kontanthjælp.

Bemærk: Der er med virkning fra 1.10.2016 indført et kontanthjælpsloft, som er en øvre grænse for, hvor meget man kan få i samlet hjælp. Dette kan medføre, at særlig støtte efter § 34 i aktivloven og boligstøtte nedsættes (se evt. netsvar om kontanthjælpsloftet).

Yderligere informationer:

§ 23 og § 25 i Lov om aktiv socialpolitik
Principafgørelse 15-16
DUKHs netsvar ”
Hvad er kontanthjælpsloftet?
Afgrænsning af begrebet "dokumenteret psykisk lidelse jf. LF 91 (06/07)

Sidst opdateret 13/03 2018.
Explorer Portlet
Nyhedsmail fra DUKH