Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Tværgående arbejdsmarked Spørgsmål og svar Uddannelseshjælp og kontanthjælp til borgere med psykisk diagnose

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelseshjælp og kontanthjælp til borgere med psykisk diagnose

Har en borger ret til højere uddannelseshjælp og kontanthjælp når borgeren har en psykisk diagnose?

Har en borger ret til højere uddannelseshjælp og kontanthjælp når borgeren har en psykisk diagnose?

Jeg henvender mig vedrørende min 29 årige datter, som for nyligt har fået konstateret en skizo-affektiv sindslidelse. Min datter modtager uddannelseshjælp, men vil overgå til kontanthjælp når hun om få måneder fylder 30 år.  

Har min datter ret til en højere uddannelseshjælp og kontanthjælp når hun har en psykisk diagnose? 
 

Det korte svar


Ja – din datter vil være berettiget til en højere uddannelseshjælp og senere hen kontanthjælp, hvis det er dokumenteret at hun har en skizo-affektiv sindslidelse. 

Følgende krav skal være opfyldte, for at din datter har ret til en højere uddannelseshjælp eller kontanthjælp:

  • At det er dokumenteret, at din datter har en skizo-affektiv lidelse eller en af de andre oplistede lidelser
  • At hun er udeboende eller har forsørgerpligt overfor et barn.

DUKH vil i det uddybende svar beskrive reglerne, herunder hvilke psykiske diagnoser der giver ret  til højere uddannelseshjælp og kontanthjælp.


Det uddybende svar


Hvornår er en borger med en psykisk diagnose berettiget til højere uddannelseshjælp eller kontanthjælp?
Lovgivningen har fastsat bestemte psykiske diagnoser, som medfører, at en borger som er udeboende eller har forsørgerpligt overfor et barn, kan få en højere uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Det gælder uanset om det er uddannelseshjælp, altså unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse eller kontanthjælp, altså unge med erhvervskompetencegivende uddannelse eller over 30 år.  Borgeren skal fortsat opfylde de grundlæggende betingelser for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp i forhold til formueforhold, ægtefælles forsørgelsespligt, rådighed med videre.

Hvilke diagnoser giver ret til højere ydelse?
Det er de konkrete diagnoser, som gør, at borgeren har ret til en højere uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Det skal være lægeligt dokumenteret, at borgeren har en af de psykiske diagnoser som fremgår af bestemmelsen. Efter Lov om aktiv socialpolitik § 23 stk. 3 nr. 4 og 5, altså uddannelseshjælp og § 25 stk. 3 nr. 4 og 5, kontanthjælp, er det følgende dokumenterede psykiske diagnoser der giver ret til en højere uddannelseshjælp og kontanthjælp:

  • Skizofreni
  • Skizotypisk sindslidelse
  • Vedvarende psykotisk tilstand
  • Korterevarende psykotisk tilstand
  • Skizoaffektiv lidelse
  • Uspecificeret ikke organisk betinget psykose
  • Emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype

Hvilken sats vil man være berettiget til ved højere uddannelseshjælp og kontanthjælp?
Størrelsen på uddannelseshjælp og kontanthjælp vil afhænge af om borgeren er forsørger eller ej. Satser med dokumenteret psykisk diagnose som ovenfor, er ydelsen den samme, uanset om der er tale om uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Det vil sige, at beløbet for uddannelseshjælp og kontanthjælp ved pågældende psykiske diagnoser er den samme, uanset om borgeren er over eller under 30 år.

Satser (2019):
Forsørgere:                                     15.180 kr. (før skat)
Ikke-forsørgere og udeboende:  11.423 kr. (før skat)


Link til lovgrundlag

Lov om en aktiv socialpolitik § 23 stk. 2 nr. 4 og 5 (uddannelseshjælp) og § 25 stk. 3 nr. 4 og 5.
Principafgørelse 15-16 - om uddannelseshjælp og kontanthjælp - diagnosesats - ændring af bevilling  
Principafgørelse A-6-08  - om kontanthjælp - psykisk lidelse - ung under 25 år - voksen sats - diagnose 


Hvis du vil vide mere

Aktuelle satser 2019 – Beskæftigelsesministeriet


Sidst opdateret 23/01 2019.
Explorer Portlet