Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Tværgående arbejdsmarked Spørgsmål og svar Undtaget fra 225-timers reglen

Handlinger tilknyttet webside

Undtaget fra 225-timers reglen

Jeg er blevet undtaget fra 225-timers regler - hvad betyder det?

Undtaget fra 225-timers reglen  - hvad betyder det?

Jeg får kontanthjælp og har lige fået at vide af min sagsbehandler, at jeg er blevet undtaget fra 225 timers reglen. Men hvad betyder det egentligt og hvor længe er jeg så undtaget?  Det skal lige nævnes, at jeg har helbredsproblemer efter en skade og er ved at blive nærmere udredt i sygehusregi.

Svar:

Der er pr. 1.4.2016 jf. lov nr. 296 af 22.3.2016 indført et skærpet rådighedskrav i aktivloven - også kaldet 225 timers reglen - for modtagere af integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp.

Hovedreglen er, at modtagere af én af disse ydelser skal opfylde et arbejdskrav på 225 timers ordinært og ustøttet arbejde for ikke at få nedsat hjælpen.
Når en person har modtaget integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp i sammenlagt ét år eller derover indenfor de seneste tre år og ikke har haft mindst 225 timers ordinært ustøttet arbejde inden for de seneste 12 måneder, bliver hjælpen nedsat. Der er dog undtagelser, hvor en person undtages fra 225 timers reglen, sådan som du er blevet. Det fremgår af aktivlovens § 13 f, stk. 9.

Bl.a. vil følgende personer være undtaget fra 225 timers reglen jf. vejledningen til 225-timers reglen:

  • Personer, der har så begrænset en arbejdsevne, at de ikke på nuværende tidspunkt vil kunne arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Det er forventningen, at en stor andel af de personer, der af kommunen er vurderet som aktivitetsparate, vil være heriblandt.
  • Personer, hvor der er påbegyndt udfyldelse af den forberedende del af rehabiliteringsplanen med henblik på forelæggelse for rehabiliteringsteamet,
  • Personer under forrevalidering.

Vurderingen af, om en person er undtaget fra 225 timers reglen, sker som led i det individuelle kontaktforløb. Jobcentret skal registrere undtagelsen med en fritagelsesmarkering.

Du vil som udgangspunkt ikke blive undtaget fra 225 timers reglen for en bestemt periode, men det vil skulle vurderes ved hver samtale i dit kontaktforløb.

Hvis du i 12 sammenhængende måneder eller mere har været undtaget fra 225 timers reglen, starter beregningen af din periode med hjælp i sammenlagt ét år inden for tre år forfra.

Hvis undtagelsen fra 225 timers reglen har været mindre end 12 måneder, f.eks. 6 måneder, forlænges perioden, inden for hvilken du skal opfylde arbejdskravet på de 225 timer tilsvarende.

Sammenfatning:
At du er undtaget fra 225 timers reglen betyder altså, at kommunen har vurderet, at du aktuelt har en så begrænset arbejdsevne, at du ikke kan opnå ordinært arbejde. Dermed vil du ikke få din kontanthjælp nedsat, fordi du ikke har arbejdet 225 timer indenfor de seneste 12 måneder.
Kommunen vil løbende i forbindelse med samtalerne i dit kontaktforløb vurdere, om du fortsat er undtaget fra 225 timers reglen.

Eksempler fra Ankestyrelsens principafgørelse 6-17:

"I en konkret sag havde kommunen vurderet, at borgeren var omfattet af arbejdskravet, idet kommunen vurderede, at hun ville kunne arbejde 5-6 timer om ugen effektivt. Kommunen lagde vægt på, at borgeren kunne arbejde 15-20 timer ugentligt med 25 % effektivitet.
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ændrede kommunens afgørelse. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at et skånebehov på nedsat arbejdseffektivitet med 75 % reduktion i arbejdstempoet ikke ville kunne imødekommes på det ordinære arbejdsmarked. Borgeren var derfor omfattet af undtagelsen på grund af nedsat arbejdsevne.

I en anden konkret sag vurderede kommunen, at borgeren var omfattet af arbejdskravet, da borgeren havde været i virksomhedspraktik med butiksrelaterede opgaver med skånebehov i form af hensyntagen til din ryg og belasting af hænderne. Hun havde arbejdet 3 timer dagligt, og arbejdsgiver vurderede, at hun havde været meget arbejdsom, havde vist gode evner i forhold til service og kundebetjening, og arbejdsgiveren havde været glad for at have hende i butikken. 
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg stadfæstede kommunens afgørelse. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at der ikke i forbindelse med tilbuddet havde været tale om skånehensyn eller øvrige hensyntagende forhold ud over en nedsat arbejdstid, der afveg væsentligt fra forholdene på en ordinær arbejdsplads, og at der i øvrigt i sagen var oplysninger om, at borgerens funktionsniveau efter virksomhedspraktikken var øget yderligere."Sidst opdateret 29/03 2017.
Explorer Portlet