Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Aflastningsperson i hjemmet - hvem bestemmer?

Kan kommunen bestemme, at et familiemedlem ikke må ansættes som aflastningsperson til vores barn?

Kan kommunen bestemme, at et familiemedlem ikke må ansættes som aflastningsperson til vores barn?

Vi har fået bevilget aflastning til vores barn, så han kan blive hentet i skole og passet i hjemmet et par timer hver eftermiddag, for at han ikke udtrættes i SFO.
Vi havde egentligt håbet på at kunne bruge et familiemedlem til opgaven, da hun både kender barnet og kan i det aftalte tidsrum. Vi har derfor spurgt kommunen, om vi må vælge et familiemedlem. Det har kommunen sagt nej til. Kan de have en sådan særregel i vores kommune? Vi har kendskab til andre kommuner, hvor man godt må bruge familiemedlemmer til afløsning/aflastning.

Svar:

Ja, kommunen kan godt bestemme, hvem der skal udføre den bevilgede aflastning.
Såfremt afløsningen/aflastningen er bevilget efter servicelovens § 44/§ 84, er det korrekt, at man som forældre ikke selv kan vælge hvilken person, der skal udføre opgaven. Kommunen kan således vælge, at det er deres ansatte, der skal varetage opgaven. Den praktiske tilrettelæggelse af hjælp til afløsning/aflastning er såkaldt faktisk forvaltningsvirksomhed, hvilket betyder, at kommunen bestemmer, hvordan den konkrete hjælp skal udføres, hvem der skal udføre den m.v. Det er en forudsætning, at afløsningen/aflastningen er fastsat, således at formålet med hjælpen er dækket, jf. principafgørelse 76-17.

Er bevillingen derimod bevilget efter servicelovens § 41 (som merudgift), er udgangspunktet normalt, at man som forældre selv vælger og aflønner (efter at have modtaget et kontant beløb i den månedlige merudgiftsbevilling) den person, som man ønsker skal varetage opgaven. Hvis kommunen har ansat et aflastningskorps til at varetage aflastningen, kan kommunen dog vælge at bruge en medarbejder fra korpset til at stå for aflastningen i jeres hjem jf. princippet om faktisk forvaltningsvirksomhed.

Regler om bevilling

Man kan ikke selv vælge, efter hvilken § man ønsker bevillingen. Det fremgår bl.a. af principafgørelse 85-13:

  • "Aflastning for børn skal tilbydes efter servicelovens § 84, stk. 1, jf. § 44, når behovet for aflastning er opstået alene på grund af barnets funktionsnedsættelse, og når aflastningen sker af hensyn til den øvrige familie.
    Er der tale om et behov for aflastning på grund af barnets særlige behov for støtte, skal aflastningen finde sted efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 5.
    Servicelovens § 41, om nødvendige merudgifter er subsidiær i forhold til servicelovens regler om aflastning i § 84, stk. 1, jf. § 44 og § 52, stk. 3, nr. 5. Det vil sige, at der alene kan ydes hjælp til dækning af nødvendige merudgifter til aflastning i eget hjem, hvis en af de øvrige aflastningsordninger ikke i tilstrækkeligt omfang kan løse behovet."

Læs mere herom i netsvar: Kan kommunen bevilge aflastning efter en anden paragraf?

Sidst opdateret 20/11 2018.