Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Anbringelse og børnepenge samt bidrag

Forsvinder børnepenge og bidrag, når mit barn anbringes udenfor hjemmet?

Forsvinder børnepenge og bidrag, når mit barn anbringes udenfor hjemmet?

Jeg har en udviklingshæmmet datter på 6 år, der for små tre måneder siden kom i såkaldt midlertidigt frivilligt ophold på døgninstitution(aflastning), da jeg ikke kunne mere og var nedslidt med stress og depression. Samme dag jeg skrev under på dette, blev børnepenge ( fra det offentlige) mv. stoppet fra d.d.

Min datter har hele tiden haft adresse hos mig og har det stadig. Der er endnu ikke taget stilling til, om hun skal blive fastboende barn på institutionen.

Mit spørgsmål er konkret, om kommunen har ret til at stoppe børnepengeudbetalingen, når min datters adresse stadig er hjemme hos mig?

Børnebidraget fra min datters far stoppede også samtidigt, hvilket har gjort, at jeg pludselig har 4000 kr. mindre om måneden.

Er det foregået korrekt. Jeg er helt indforstået med, at der, når der er reelt adresseskift, ikke skal udbetales penge til mig. Men vil jo gerne kunne give min datter nye sko og tøj mv.

 

Svar:

Ja - det er korrekt, at udbetalingen af børnepenge er standset, hvis dit barn er anbragt udenfor hjemmet. Det fremgår af reglerne i børnetilskudslovens § 5, stk. 4.

Når dit barn er anbragt uden for hjemmet og/eller forsørges af offentlige midler. skal kommunen stoppe udbetalingen af børneydelser. Stop af børneydelser er således uafhængig af, om din datter har adresse hjemme hos dig eller ej, samt om der er tale om en midlertidig eller langvarig anbringelse. Det betyder, at hvis kommunen forsørger din datter (betaler kost, lomme- og tøjpenge etc.), så kan du ikke modtage børneydelser.

Aflastningsophold og børneydelser:

Situationen er lidt en anden, hvis der er tale om et aflastningsophold (hvad der ikke lyder til at være tilfældet i din sag). Såfremt der er tale om, at din datter ikke er anbragt, men er i et aflastningsophold (servicelovens § 52, stk. 3, nr. 5), kan du godt bevare retten til børnepenge. Betingelsen er, at aflastningsopholdet er kortvarigt

Børnebidrag fra barnets far:

Når din datter er anbragt, vil du ikke længere modtage børnebidrag fra faderen. Kommunen indtræder fra opholdets start i retten til bidraget fra den bidragspligtige. Kommunen kan ved særlige grunde undlade at kræve betaling fra bidragspligtige (bidragspligtige er i dit tilfælde faderen). Det kan f.eks. være, når bidragspligtige har varetaget omsorgen for barnet. 

 

Sidst opdateret 13/01 2014.