Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Transport til bosted for pårørende

Kommunen vil kun give tilskud til transport til bosted to gange om måneden

Kommunen vil kun give tilskud til transport til bosted to gange om måneden

Vores datter på 7 er flyttet hjemmefra til et bosted, og i den forbindelse har vi mistet vores bus. Vi har så i stedet fået kørselsgodtgørelse, når vi har besøgt hende. Men nu siger kommunen, at vi max kan få for det, der svarer til 2 hjemme-weekender pr måned, samt når hun skal hjem på ferier.

Kan det passe?

Første udmelding lød ellers på, at de dækkede kørslen, således at vi kunne opretholde en god kontakt med hende. Hun har svært ved skift i hverdagen og er derfor ikke ret tit hjemme, men vi kører til hende til hver fredag, samt til alle møder, undersøgelser osv.

 

Svar:

Jeg kan ikke svare jer på, hvorvidt i er berettiget til kørselsgodtgørelse i forbindelse med besøg/hjemmeweekender, samt om kommunens udmelding er rimeligt, da det beror på en konkret individuel vurdering.

Men jeg kan redegøre for de regler, der gælder på området.

Regler om støtte til kørsel i forbindelse med anbringelse

Når et barn er anbragt efter servicelovens § 52, betales barnets rejseudgifter i forbindelse med ferier og weekends af institutionen/bostedet. I de særlige tilfælde, hvor barnet ikke er i stand til at rejse hjem, kan institutionen afholde udgifter til besøgsrejser for forældrene (se Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier pkt. 437).

Hvis kontakten mellem forældre og barn vanskeliggøres, kan kommunen bevilge økonomisk støtte til forældrenes udgifter i forbindelse med besøg hos barnet jf. servicelovens § 52 a stk. 1 nr. 3.

Her fremgår det, at der skal være tale om udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet.

Der lægges således vægt på, at ydelsen/udgiften skal have betydning for, om forældrene kan ”bidrage til en stabil kontakt”. Og hvis I er i stand til at bidrage til en stabil kontakt, så er I som udgangspunkt ikke berettiget til støtte efter disse regler.

Jeg mener den korrekte fremgangsmåde er, at institutionen/bostedet vurderer, om der er grundlag for at udbetale jer kørselsgodtgørelse i stedet for hjemrejser til jeres datter. Hvis der ikke er grundlag for dette, kan kommunen behandle ansøgningen om udbetaling af kørselsgodtgørelse efter servicelovens § 52 a, stk. 1 nr. 3. Det vil have betydning for afgørelsen, om i har en stabil kontakt til jeres datter. Og hvis I er i stand til at bidrage til en stabil kontakt, så er I som udgangspunkt ikke berettiget til støtte efter disse regler.

I har ret til en skriftlig afgørelse, som I kan påklage til Ankestyrelsen inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

Afgørelse fra Ankestyrelsen

Du kan læse mere i principafgørelse 12-09.

Sidst opdateret 27/02 2019.