Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Dagtilbud - børnehave og SFO 50 eller 100% tilskud til SFO-plads

Handlinger tilknyttet webside

50 eller 100% tilskud til SFO-plads

Kan det passe, at vi kun kan få 50% tilskud til SFO-plads oprettet efter folkeskolen?

Kan det passe, at vi kun kan få 50% tilskud til SFO-plads oprettet efter folkeskolen?

Vi har et barn med nedsat funktionsevne, der går i specialskole og i tilhørende SFO oprettet efter folkeskoleloven. Kan det passe, at vi ikke kan få fuldt fripladstilskud, men kun 50 procent fripladstilskud?

Svar:

Ja, det kan godt passe.

Når SFO'en er oprettet efter folkeskoleloven, gælder det, at fripladstilskuddet beregnes ud fra folkeskolelovens § 50, stk. 2. Så kan der ydes 50 procent fripladstilskud (se evt. fritids- og klubtilbudsbekendtgørelsens § 30).

Det samme gælder, hvis barnet har ophold i tilbud efter dagtilbudsloven.

Er tilbuddet derimod oprettet efter servicelovens § 32, kan der ydes der 100 procent behandlingsmæssig fripladstilskud jf. betalingsbekendtgørelsen vedrørende særlige dagtilbud.

Fripladstilskuddet fastsættes ud fra typen af det tilbud, som et barn med betydelig og varig funktionsnedsættelse er optaget i. Det fremgår bl.a. af principafgørelse 240-11.

Det er op til kommunen at beslutte, om det konkrete tilbud skal gives i en SFO efter folkeskoleloven, i et dagtilbud eller i et særligt dagtilbud efter servicelovens § 32. Det kan klageinstanserne ikke ændre på.

Sidst opdateret 22/09 2015.