Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Dagtilbud - børnehave og SFO Bevilling af behandlingsmæssig friplads med tilbagevirkende kraft

Handlinger tilknyttet webside

Bevilling af behandlingsmæssig friplads med tilbagevirkende kraft

Kan man få bevilget behandlingsmæssig friplads med tilbagevirkende kraft?

Kan man få bevilget behandlingsmæssig friplads med tilbagevirkende kraft?

Vi har lige fået bevilget behandlingsmæssig friplads efter § 43, stk. 3. Mit spørgsmål går på, om jeg ikke har ret til at få med tilbagevirkende kraft fra mit barn startede i vuggestue pr. marts 2011 og ikke blot fra ansøgningstidspunktet?

 

Svar:

Kommunen skal jf. dagtilbudsloven § 43 stk. 1, nr. 3 give behandlingsmæssigt fripladstilskud til børn, der har:

1.En betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og 2. som optages i et almindeligt dagtilbud efter dagtilbudsloven af behandlingsmæssige årsager.

Bevillingen sker på grundlag af en konkret vurdering af, om begge kriterier er opfyldte, hvorefter berettigelse til betalingsnedsættelsen vil være fra det tidspunkt hvor ovenstående kriterier er opfyldte.

Ankestyrelse har i principafgørelse C-9-00 truffet afgørelse om, at bevilling af behandlingsmæssigt fripladstilskud skulle gives med virkning tilbage til optagelsen i dagtilbuddet, idet barnet allerede på dette tidspunkt opfyldte betingelserne.

Du har således ret til at få et behandlingsmæssigt fripladstilskud fra det tidspunkt, hvor dit barn fandtes at opfylde betingelserne.

Tilskuddet gives med 50 % af forældrebetalingen og beregnes efter følgende prioriterede rækkefølge (se evt. dagtilbudsbekendtgørelsens § 2):

  1. økonomisk fripladstilskud,
  2. søskendetilskud,
  3. behandlingsmæssigt fripladstilskud og
  4. socialpædagogisk fripladstilskud.

 

 

Sidst opdateret 23/09 2015.