Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Dagtilbud - børnehave og SFO Friplads i børnehave

Handlinger tilknyttet webside

Friplads i børnehave

Hvilke kriterier er der for behandlingsmæssig friplads?

Hvilke kriterier er der for behandlingsmæssig friplads?

Jeg har for nyligt hørt om  behandlingsmæssig friplads. Jeg er mor til en dreng på 3 år, der er diagnosticeret med cerebral parese - diplegi. Han har hele tiden gået i normal vuggestue, minibørnehave og nu børnehave. Hele tiden med støttepædagog på. Mit spørgsmål er:

Vil vi være berettiget til behandlingsmæssig friplads?

Lige nu ligger den hos vores sagsbehandler, der ikke helt vidste så meget om det. Han har som mange andre meget at se til og regner ikke med at høre fra ham lige med det samme.

Ligeledes ønsker jeg at få afklaret, at friplads også gælder med tilbagevirkende kraft?

Svar

Jeg synes, du skal kontakte din sagsbehandler. Ved din henvendelse skal du lægge vægt på, at dit barn har diplegi, og der er iværksat en særlig støtte til ham i børnehaven ved en støttepædagog. Du skal bede sagsbehandler tage stilling til, om du er berettiget til tilskud - herunder tilskud med tilbagevirkende kraft.

Til forældre med børn, der har

  1. et betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og
  2. som optages i et almindeligt dagtilbud af behandlingsmæssige grunde,

skal kommunen give et behandlingsmæssigt friplads tilskud  med 50 %. Tilskuddet gives som udgangspunkt med 50% af forældrebetalingen efter fradrag af et eventuelt økonomisk fripladstilskud.

Ankestyrelsen har i principafgørelse 4-14 præciseret, at behandlingsmæssige grunde skal forstås således, ”at der ikke alene er tale om pasning og pleje i dagtilbuddet, men at der også sker en fortsat udvikling og forbedring af barnets aktuelle tilstand eller en forebyggelse og sikring af, at der ikke sker en forringelse af barnets funktionsevne, hvorved barnet mister mulighed for at udnytte både personlige, faglige og sociale kompetencer.”

Nedsættelse af forældrebetalingen sker på grundlag af en konkret vurdering af, om begge kriterier er opfyldte. Dette er en vurdering, sagsbehandleren skal foretage. Berettigelse til betalingsnedsættelsen vil derfor være fra det tidspunkt, hvor ovenstående kriterier er opfyldte.

Kommunen må ikke ved vurderingen lægge vægt på forældrenes økonomiske forhold eller, hvorvidt den arbejdsmæssige situation gør, at barnet har et pasningsbehov.

Det skal understreges, at kommunen ikke kan kræve en forudgående ansøgning for at nedsætte forældrebetalingen - se således O-55-89.

Kommunen skal selv ifølge forvaltningsloven vejlede om de muligheder, der er i lovgivningen for støtte. Dette gælder også, når en forælder henvender sig om barnets optagelse i dagtilbud.

Du kan læse mere om størrelsen af fripladstilskuddet i dette netsvar.

Lovgrundlag:

 

Sidst opdateret 21/09 2015.