Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Dagtilbud - børnehave og SFO Fripladstilskud til SFO på privat skole

Handlinger tilknyttet webside

Fripladstilskud til SFO på privat skole

Kan man få behandlingsmæssig friplads på SFO på privatskole?

Kan man få behandlingsmæssig friplads på SFO på privatskole?

Vores datter på snart 7 år skal starte i skole efter sommerferien. Hun har haft en specialplads i både vuggestue og børnehave, hvor vi har fået 50 % behandlingsmæssig friplads. Hun skal starte i en normal 0. klasse med praktisk støtte både i skole og SFO.

  1. Er vi stadig berettiget til 50 % behandlingsmæssig friplads, når hun starter i skole og SFO?
  2. Hvis vi vælger det kommunale tilbud fra og sender hende på en lille privatskole - følger tilskuddet så med?

 

Svar:

Ad 1) Ja, I vil være berettiget til et fripladstilskud med 50 %, såfremt jeres datter fortsat opfylder betingelserne for bevilling af behandlingsmæssigt fripladstilskud (se nedenfor), og hun er optaget i SFO'en af behandlingsmæssige grunde.

Ad 2) Nej, tilskuddet følger ikke med, såfremt I vælger et SFO-tilbud på en privatskole oprettet efter friskolelovens bestemmelser.

Uddybning

Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde - Behandlingsmæssigt fripladstilskud - gives til børn med:

  • Betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og
  • som er optaget i et almindeligt dagtilbud af behandlingsmæssige grunde.

Begge betingelser skal være opfyldt og beror på en konkret og individuel vurdering.

Tilskuddet betyder, at den forældrebetaling, der resterer, når forældrebetalingen er nedbragt med eventuelle øvrige tilskud (økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud) reduceres med 50 pct. Det er typen af tilbud, som barnet er optaget i - og ikke omfanget af barnets nedsatte funktionsevne - der er afgørende for fastsættelse af fripladstilskuddet af behandlingsmæssige grunde. Dette fremgår bl.a. af principafgørelse 240-11.

Når barnet er optaget i en SFO oprettet efter folkeskoleloven, gælder det, at fripladstilskuddet beregnes ud fra folkeskolelovens § 50, stk. 2, hvorved der kan ydes 50 procent fripladstilskud (se evt. fritids- og klubtilbudssbekendtgørelsens § 30).

Behandlingsmæssigt friplads i SFO i tilknytning til privatskole

Folkeskoleloven indeholder en bestemmelse i § 50, stk. 2, hvorefter reglerne - fastsat i medfør af dagtilbudsloven om kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud og forældrenes egenbetaling - også finder anvendelse ved ydelse af helt eller delvist fripladstilskud ved ophold i SFO'er i folkeskoler. Lov om friskoler og private grundskoler m.v. indeholder derimod ikke en tilsvarende bestemmelse, og der kan derfor ikke i medfør af dagtilbudsloven ydes tilskud, hvis barnet er optaget i SFO på en privatskole.

Andre tilskud

Friskolelovens § 23 giver mulighed for, at kommunen kan vælge at yde tilskud til at nedbringe bl.a. forældrenes egenbetaling for SFO.

Klageadgang

Afgørelser om fripladstilskud kan påklages til Ankestyrelsen (se evt. folkeskolelovens § 51, stk. 6).

Sidst opdateret 23/09 2015.