Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Hjemmetræning børn Spørgsmål og svar - hjemmetræning af børn Barsel under hjemmetræningsforløb

Handlinger tilknyttet webside

Barsel under hjemmetræningsforløb

Har jeg krav på fortsat tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræningsordning under barsel?

Jeg har fået bevilliget hjemmetræning efter servicelovens § 32 a til min søn. Jeg varetager selv træning og teamleder posten, i alt 35 timer/ugen, hvor jeg modtager tabt arbejdsfortjeneste (TA). Ydermere har jeg ca. 24 hjælpetrænertimer om ugen.  Mine spørgsmål er: 

  1. Hvis jeg bliver gravid - kan jeg så stadig modtage TA under barsel, når jeg stadig arbejder med min søn.
  2. Kan jeg bibeholde mine hjælpetrænertimer i denne periode? 

Svar:

Der er ikke i lovgivningen eller i principafgørelser fra Ankestyrelsen givet retningslinjer, der præcist forholder sig til dine spørgsmål. 

Vedr. 1)

Der er mulighed for fortsat TA under barsel med nyt barn, hvis man fortsat varetager pasningen af  det handicappede barn i uændret omfang. I din situation er den tabte arbejdsfortjeneste bevilget, for at du kan varetage træningen af din søn. Vores vurdering er, at fortsat TA under barsel er muligt - forudsat at du kan varetage de hidtidige træningsopgaver. 

Vedr. 2)

I forhold til opretholdelse af hjælpertimerne mener vi, at også dette vil afhænge af, om kommunen vurderer, at du og hjælperen fortsat kan gennemføre træningen fuldt ud - selv om du samtidig skal passe et spædbarn. Kommunen skal i forbindelse med tilsynet med hjemmetræningen tage stilling til fortsættelse eller ophør af hjemmetræningen ( se § 4 i Bkg. om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller støtte). 

Vi vil anbefale, at du drøfter spørgsmålene med din kommune, hvis eller når det bliver aktuelt.

Sidst opdateret 19/07 2016.
Mere information om hjemmetræning

Generel information om hjemmetræning af børn