Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Hjemmetræning børn Spørgsmål og svar - hjemmetræning af børn Beregning af tabt arbejdsfortjeneste ved hjemmetræning

Handlinger tilknyttet webside

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste ved hjemmetræning

Skal kommunen også ved beregning af tabt arbejdsfortjeneste fradrage for sparede udgifter ved hjemmetræning?

Skal kommunen også ved beregning af tabt arbejdsfortjeneste fradrage for sparede udgifter ved hjemmetræning?

Vi er lige blevet godkendt til hjemmetræning med lønkompensation fuld tid. Nu siger sagsbehandleren, at ud af kompensationen vil de trække det, som de kalder "sparede udgifter", dvs. det vi skulle have betalt til en institutionsplads. Må de det?  Det skal siges, at i afgørelsen skrev kommunen, at de ikke kunne imødekomme min datters behov i nogen institution i kommunen, så reelt er der ingen institution, der kan tage hende. Er der ikke gratis institution til handicappede børn? 

 

Svar:

Ja, det er korrekt, at kommunen skal fratrække evt. sparede udgifter i beregningen af lønkompensation - også til forældre, der er godkendt til at træne deres barn i hjemmet.

Regler

Kommunen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 til forældre, der er godkendt til at træne sit barn i hjemmet jf. servicelovens § 32 a. Kommunen skal ved beregning af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste tage hensyn til de besparelser, som arbejdsophøret medfører, dvs. at der skal reduceres med de udgifter, som ydelsesmodtageren har haft ved at varetage sit arbejde. Det drejer sig typisk om befordring til og fra arbejdet samt udgifter til barnets dagtilbud. 

Besparelser på udgift til dagtilbud

I forhold til dagtilbud skal der som hovedregel fratrækkes, hvad det ville koste at få barnet passet i dagtilbuddet, hvis barnet ikke havde haft en nedsat funktionsevne eller en kronisk/langvarig lidelse. Dette sker ud fra den betragtning, at dette er en udgift, som er sparet set i forhold til forældre i al almindelighed. Det er dog ikke i alle tilfælde, en sådan udgift skal trækkes fra ved beregningen.  Kommunen skal i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering, og herunder også tage hensyn til, om barnet vil kunne optages i et særligt dagtilbud, hvor der ikke ville være nogen betaling, eller om der kunne gives ½ behandlingsmæssig friplads. Reglerne er beskrevet i § 12 i Bekendtgørelsen om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom og i pkt. 244 i børn og unge-vejledningen.

Hvis du er i tvivl om, hvad din udgift til dagpasning ville være, hvis dit barn havde et dagtilbud i stedet for hjemmetræning, bør du kontakte din kommunes dagpasningsafdeling for afklaring af, om dit barn evt. vil være berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud, og i givet fald med hvilken procentsats.

Sidst opdateret 19/07 2016.
Mere information om hjemmetræning

Generel information om hjemmetræning af børn