Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Merudgifter til børn Spørgsmål-svar merudgifter til børn Afdrag på bil som merudgift?

Handlinger tilknyttet webside

Afdrag på bil som merudgift?

Kan man få dækket afdrag på bil som merudgift?

Kan man få dækket afdrag på bil som merudgift?   

I forbindelse med bevilling af handicapbil til min søn har jeg et spørgsmål. Den halvdel af bevillingen som man som forældre skal tilbagebetale over 6 år med månedlige afdrag. Er det muligt at ansøge om og få dækket denne udgift som merudgift ? Vi er i den situation, at vi ikke ville have bilen, hvis ikke det var pga min søns handicap, og reelt har vi ikke råd til at betale de månedlige afdrag. Men han kan ikke undvære en handicapbil. Jeg er allerede bekendt med at udgifter til reparation af bilen kan dækkes som merudgift.

 

Svar:

Nej, det er ikke muligt at få dækket afdraget på bil som en merudgift. 

Støtte til køb af bil bevilges efter servicelovens § 114 med et rentefrit lån inden for en fast låneramme. Som udgangspunkt skal halvdelen af lånet tilbagebetales i månedlige afdrag over en 6 års periode. Derudover bevilges der fritagelse for brændstofforbrugsafgift/vægtafgift.

I forbindelse med behandling af en ansøgning om støtte til køb af bil skal kommunen rådgive om de økonomiske konsekvenser af en eventuel bevilling af støtte til køb af bil, herunder konsekvenser i tilfælde af, at låne- og afdragsvilkår ikke overholdes. I rådgivningen bør indgå en helhedsvurdering af ansøgerens situation, herunder rådgivning om muligheder for anden støtte.

Der vil efter servicelovens § 41 kunne ydes tilskud til dækning af merudgifter til befordring af barnet til dagtilbud, uddannelse, behandling og fritid. Foregår befordringen i bil kan tilskuddet fastsættes på grundlag af statens regler for godtgørelse for brug af egen bil efter laveste sats.

Som du nævner, kan der i ganske særlige situationer ydes hjælp til betaling af andre driftsudgifter, eks. hvis det kan sandsynliggøres at familien ikke ville have haft bil, hvis der ikke var et særligt kørselsbehov som følge af barnets nedsatte funktionsevne. I disse situationer kan der ydes tilskud til betaling af f.eks. forsikringer, benzin, reparationer mv., når udgiften må anses som en merudgift ved forsørgelsen af barnet.
I børn og unge-vejledningen pkt. 181 står der endvidere: ”Hjælp til anskaffelse af bil til befordring af et barn eller ung med nedsat funktionsevne kan ikke ydes efter servicelovens § 41. Der kan eventuelt ydes støtte til anskaffelse af en bil efter servicelovens § 114. Reglerne herom findes i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114, hvori der udtømmende er gjort op med mulighederne for støtte efter serviceloven til anskaffelse af bil til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der kan således heller ikke efter servicelovens § 41 ydes hjælp til betaling af afdrag på en bil."

Med udgangspunkt heri vil der således ikke være mulighed for at få dækket afdraget på bil som en merudgift.

Sidst opdateret 03/02 2015.
Explorer Portlet