Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Merudgifter til børn Spørgsmål-svar merudgifter til børn Barnepige som merudgift

Handlinger tilknyttet webside

Barnepige som merudgift

Kan man få støtte til barnepige?

Kan man få støtte til barnepige?

Jeg har på facebook hørt, at man kan søge om tilskud til barnepige fra kommunen, et fast skattefrit beløb hver måned som skal bruges til aflønning af en barnepige til, hvis vi vil ud en aften, gå til noget sport eller foreningsarbejde etc.

Hvad hedder denne §, og er den lige for alle kommuner i Danmark?

 

 

Svar:

Den §, du tænker på, er servicelovens § 41.

Bestemmelsen giver mulighed for at få dækket de nødvendige merudgifter, der kan opstå, når man forsørger et barn med handicap i hjemmet.

Serviceloven gælder i alle danske kommuner. Der er imidlertid tale om en lov, som indebærer en række skøn og vurderinger. Der kan være forskelle i serviceniveauet, og hvordan kommunen tilrettelægger hjælpen.

En af de udgifter, der kan ydes hjælp til, er merudgifter til barnepige.

I situationer, hvor også andre børnefamilier har behov for barnepige - og barnet på grund af alder ikke kan være alene, uanset om det har et handicap eller ej, er det alene merudgiften til barnepige man kan få medregnet i merudgiftsydelsen.

Merudgiften er her forskellen på det, man ellers ville skulle betale for en barnepige (typisk en ung under 18 år), og så udgiften til en voksen barnepige, som ofte er nødvendig i forbindelse med pasning af et barn med handicap.

Når der alene er tale om, at forældrene skal aflastes, eller barnet har en alder, hvor man normalt ikke har behov for en barnepige, dækkes hele udgiften hertil.

Hjælpen kan ydes, enten via et konkret beløb som indgår i merudgiftsydelsen, eller via et korps af aflastningspersoner som nogle kommuner stiller til rådighed. 

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i en sag der bl.a. berører spørgsmålet:

Link: Principafgørelse 93-09

Sidst opdateret 07/01 2014.
Explorer Portlet