Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Merudgifter til børn Spørgsmål-svar merudgifter til børn Ferie i udland: Dækning af merudgift til hotel

Handlinger tilknyttet webside

Ferie i udland: Dækning af merudgift til hotel

Kan jeg få dækket merudgiften til hotel, da vi ikke kan bo på Bed And Breakfast?

Kan jeg få dækket merudgiften til hotel, da vi ikke kan bo på Bed And Breakfast?

Min søn er spastiker, og vi skal en tur til England. Men desværre kan vi ikke finde nogle Bed and Breakfast, der er handicap egnet. Derfor vil jeg høre om det er muligt at få dækket den merudgift, der vil være på at være på hotel frem for et B&B.

 

Svar fra netrådgiveren:

Tak for din  henvendelse. Det er næppe sandsynligt, at I kan modtage støtte efter servicelovens § 41 til dækning af differencen imellem B&B og så hotelophold i forbindelse med afvikling af ferie.

Praksis på området

Det er ganske vist beskrevet i "udlands-bekendtgørelsen", at der i forbindelse med kortvarige  ferieophold i udlandet i særlige tilfælde efter en konkret vurdering ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet. Men selve formuleringen særlige tilfælde er ikke yderligere præciseret i loven. Ankestyrelsen har imidlertid truffet en række principafgørelser, der kan bruges til at indkredse  begrebet særligt tilfælde.  Nedenfor har jeg givet et resumé af et par afgørelser, som muligvis kan bruges som rettesnor også i jeres sag.

Den ene sag drejer sig om en familie bestående af et ægtepar med to børn, hvoraf det ene var stærkt handicappet. Ankestyrelsen fandt, at familien ikke var berettiget til hjælp til ekstra omkostninger i form af ekstraudgifter til leje af større bil, ekstraudgifter til bleer og vask på hotel og ekstraudgifter til hotelværelse til et handicappet barn under familiens ferie i 3 uger til udlandet. Begrundelsen var, at der kun i særlige tilfælde efter en konkret vurdering kan ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med kortvarige ferieophold i udlandet.

Den anden sag drejer sig om et forældrepar med to børn, hvoraf det ene barn havde en psykisk funktionsnedsættelse, som bl.a. medførte, at han ikke tålte lange transporter. Ankestyrelsen fandt at familien ikke var berettiget til tilskud til dækning af ekstra omkostninger i form af flybilletter til familien i forbindelse med en uges skiferie. Ankestyrelsen fandt efter en konkret vurdering af familiens situation, at det ikke var særligt påkrævet eller en afgørende forudsætning for gennemførelsen af rejsen, at der blev ydet tilskud til ekstra omkostninger i forbindelse med, at rejsen foregik med fly. Ankestyrelsen lagde vægt på den samlede beskrivelse af familiens situation, og på, at det ikke kunne anses for usædvanligt, at familier med to børn benyttede fly, når de skulle på udlandsrejser, for at gøre transporttiden så kort som muligt.

Yderligere oplysninger

De væsenligste retskilder i forbindelse med denne rådgivning er noteret nedenfor. Du kan gå direkte til retskilden ved at klikke på kildehenvisningen.

Sidst opdateret 13/01 2014.
Explorer Portlet