Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Merudgifter til børn Spørgsmål-svar merudgifter til børn Hjælp til medicin, der ikke er tilskudsberettiget

Handlinger tilknyttet webside

Hjælp til medicin, der ikke er tilskudsberettiget

Kan der ydes hjælp efter servicelovens § 41 til medicin, der ikke er tilskudsberettiget?

Kan der ydes hjælp efter servicelovens § 41 til medicin, der ikke er tilskudsberettiget?

Min datter på 15 har fået lymfekræft og er i kemobehandling. Der er flere følgevirkninger. For at holde feberen nede indtager hun en hel del Pamol flash, mod halsbrand Alminox og til maven, lactulose.
Kommunen skriver: "I henhold til servicelovens § 41 meddeles der afslag på ansøgning medicinpræparaterne alminox, lactulose og pamol flash. Begrundelsen for afslaget er, at der er tale om medicin, der ikke er tilskudsberettiget og derfor ikke kan bevilges som en merudgift."

Er dette rigtigt?

Svar:

Nej, det er ikke rigtigt. Det fremgår med udsendelsen 28.1.2015 af ændringsvejledning til børn og unge-vejledningen følgende i pkt. 177: "Der kan endvidere ydes hjælp til nødvendig medicin, som ikke er tilskudsberettiget, hvis udgifterne er en følge af funktionsnedsættelsen eller en kronisk eller langvarig lidelse hos barnet eller den unge."

Min vurdering er derfor, at du bør klage over kommunens afgørelse. I klagen kan du henvise til eller vedlægge dette netsvar. Læs dog også nedenfor om enkelttilskud via egen læge til Lægemiddelstyrelsen, idet denne mulighed for tilskud til ikke-tilskudsberettiget medicin skal anvendes, før der kan ske bevilling efter servicelovens § 41.

Enkelttilskud efter sundhedsloven § 145

Lægemiddelstyrelsen kan bevilge individuelt medicintilskud til et lægemiddel til en bestemt person efter bestemmelsen i sundhedslovens § 145 (enkelttilskud), når lægemidlet ikke har generelt tilskud, er af særlig behandlingsmæssig betydning for patienten og andre relevante behandlingsmetoder konkret er fundet utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. For en række ofte anvendte lægemidler, der ikke har meddelt generelt tilskud, har Lægemiddelstyrelsen opstillet konkrete vejledende kriterier for enkelttilskud. Når disse er opfyldt, vil Lægemiddelstyrelsen normalt bevilge enkelttilskud.

Sidst opdateret 06/06 2016.
Explorer Portlet