Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Merudgifter til børn Spørgsmål-svar merudgifter til børn Målgruppen for merudgifter

Handlinger tilknyttet webside

Målgruppen for merudgifter

Er børn med ADHD omfattet af målgruppen for merudgifter til børn?

Er børn med ADHD omfattet af målgruppen for merudgifter til børn?

Vi har en datter på 11 år, der har ADHD. Hun har haft koncentrationsbesvær, hvor hun kunne ikke sidde stille. Hun er startet på Concerta medicin i januar og har efterfølgende fået en god hverdag, hvor hun nu kan fastholde sig i det, hun skal. Og hun har fået ro. Vi søgte i slutningen af 2009 om "merudgifter til børn", da vi ville gerne deltage i kurser, som ville gøre vores datters hverdag bedre på længere sigt. Vi ventede i 8 måneder på svar, hvorefter vi fik afslag!!

Kommunen  begrundelse var, at vores datter ikke har en langvarig eller kronisk lidelse.....! Vi skrev så tilbage, at hun netop var diagnosticeret med en langvarig lidelse. I det næste brev fra kommunen, fik vi så at vide, at hun ikke er omfattet af § 41 og 42 - hendes funktionsevne ikke er varig nedsat, da hun går i en almindelig folkeskoleklasse.

Havde hun gået i specialklasse, kunne vi få al den hjælp, vi ønsker!!! Hvordan kan det være, at der ingen steder står, at hun skal gå i specialklasse for at være omfattet af serviceloven?? Hvor finder vi de oplysninger henne??

 

Svar:

Som udgangspunkt har jeg svært ved at give dig et præcist svar på, om din datter er omfattet af målgruppen eller ej. Det beror på en individuel konkret vurdering. En vurdering som kommunen skal foretage, når de behandler ansøgningen.

Men ud fra det du skriver, ser det ud til at kommunen roder lidt rundt i begreberne kronisk lidelse og nedsat funktionsevne. Og under alle omstændigheder er det ikke rigtigt, når de siger, at din datter skal gå i specialklasse for at få hjælp efter servicelovens § 41.

Jeg kan naturligvis ikke være sikker, men jeg tror muligvis, at kommunen tolker en afgørelse fra Ankestyrelsen til, at alle børn med ADHD ikke er omfattet af målgruppen for merudgifter. Mere herom i det nedenstående.

Målgruppen – medudgifter til børn

Ifølge servicelovens § 41 stk. 1 er målgruppen for dækning af nødvendige merudgifter er børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Der er således tale om to grupper af børn der er omfattet af målgruppen, - dels børn med betydelig og varig nedsat funktionsevne og dels børn med en indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

I det første tilfælde - betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne lægges vægt på en vurdering af selve funktionsnedsættelsen, så det er graden af funktionsevnen og ikke nødvendigvis den lægelige diagnose, der er afgørende for om man hører under målgruppen. 

I det andet tilfælde - indgribende kronisk eller langvarig lidelse – er det afgørende, at lidelsen er indgribende – at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. At lidelsen er kronisk betyder, at sygdomstilstanden forventes at vare mindst barnealderen ud.  En langvarig lidelse betyder i praksis, at lidelsen lægeligt skønnes at vare mere end 1 år. 

Hvad betyder det jeres tilfælde?

I din datters sag er det væsentligt at se,  om hendes ADHD-vanskeligheder er i en sådan grad at hendes funktionsevne er varig nedsat, eller at hendes lidelse har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Dette mener jeg ikke, man alene kan vurdere ud fra om hun går i specialklasse eller almindelig klasse. Kommunen bør således vurdere dette forhold. Jeg siger ikke, at du dermed et berettiget til ydelsen. Tvært imod kan jeg godt være i tvivl, når du skriver, at din datter trives i hverdagen og kan fastholde sin opmærksom i sine aktiviteter. Afgørende er det som nævnt, om lidelsen er indgribende i hendes hverdag. 

Sagsbehandlingsfrist:

En anden ting er, at du skriver, at kommunen har været 8 måneder om at komme med en afgørelse. Der er i retssikkerhedslovens § 3 regler om, at kommunen skal fastsætte sagsbehandlingsfrister. Jeg kan på din kommunens hjemmeside se, at din kommune har fastsat en tidsfrist på 1 måned på behandling af ansøgninger efter servicelovens § 41. Tidsfristen er således ikke overholdt. Du kan klage over dette til kommunen, men en klage over sagsbehandlingen vil ikke få betydning for kommunens afgørelse, om hvorvidt din datter er omfattet af målgruppen til servicelovens § 41.  

Klage over afgørelsen:

Såfremt du forsat er uenig i kommunens vurdering af, at din datter ikke hører under målgruppen, har du mulighed for at klage over kommunens afgørelse, hvilket du skal gøre inden 4 uger fra, du modtager afgørelsen. 

Se evt. også disse principafgørelser:

55-11 og 10-17.

Sidst opdateret 24/02 2017.
Explorer Portlet