Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Merudgift til bleer

Kan jeg få dækket mine merudgifter til bleer

Spørgsmål:

Jeg har en dreng på snart 5 år, der har en hjerneskade, der gør, at han er bagud i udvikling, og han bruger ble dag og nat. Jeg vil gerne høre, om vi har ret til at få betalt vores udgifter i forhold til bleer, da der ikke er udsigt til at han kommer af med bleen inden for den nærmeste fremtid. Vores socialrådgiver vil have ham igennem undersøgelser for, om det er fysisk, men i udviklingen er han ikke langt nok til at have forståelsen for at gå på wc.

Svar

Der er mulighed for at yde støtte til dækning af merudgifter til bleer efter servicelovens § 41, hvis betingelserne er opfyldt.

For det første skal kommunen vurdere at dit barn er omfattet af personkredsen - det betyder at dit barn skal have en varig og betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller have en indgribende langvarig eller indgribende kronisk lidelse.

Ud over at dit barn skal være omfattet af personkredsen skal der også være en direkte sammenhæng mellem dit barns nedsatte funktionsevne og behovet for bleer - dvs. at problemerne med manglende renlighed skal være en konsekvens af den hjerneskade, han har. Det fremgår af børn og unge-vejledningens pkt. 166.

Det er måske det spørgsmål, kommunen er i gang med at afklare. Hvis du mener, at det allerede er beskrevet i forbindelse med de undersøgelser og udredninger, der tidligere er lavet, kan du gøre kommunen opmærksom på det og bede om, at de inddrager det i sagsbehandlingen.

Det fremgår ikke af din mail, om du modtager dækning af andre merudgifter - eller om kommunen har vurderet om dit barn er omfattet af personkredsen. Hvis der ikke er taget stilling til, om du opfylder betingelserne for dækning af merudgifter, skal du være opmærksom på, at du skal have merudgifter svarende til minimum 4.848 kr. (sats for 2018) inden for en 12 måneders periode.

Sidst opdateret 04/01 2018.
Explorer Portlet