Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Merudgift til solfilm

Kan vi få dækket merudgiften til solfilm (diskretionsfilm) i vores bil?

Kan vi få dækket merudgiften til solfilm (diskretionsfilm) i vores bil?

Vi har fået bevilget en handicapbil til vores 3-årige datter, der er født med rygmarvsbrok. Vi har så søgt om at få dækket udgiften til solfilm (diskretionsfilm) i bilen, da vores datter meget ofte skal have lagt kateter og skiftet ble. Det sker tit i bilen, og da det er en meget privat ting, ønsker vi ikke, at hun skal ligge til offentlig skue. Vi har fået afslag af kommunen, som mener, at vi som alle andre forældre bare kan købe almindelig "Disney" solskærme. Men de dækker jo slet ikke ruderne på bilen - man kan stadig kigge ind i den! Skal vi bare acceptere dette, selvom vi ved, at der er andre i samme situation, der har fået det bevilget?

Svar:

Jeg kan ikke svare jer på, hvorvidt I er berettiget til bevilling af solfilm eller ej. Det kommer an på en konkret og individuel vurdering, som kommunen skal foretage. Det betyder, at der kan være situationer, hvor en borger er berettiget, og en anden ikke er.

To muligheder for bevilling:

Kommunen kan behandle jeres ansøgning efter servicelovens § 114, der omhandler særlige indretninger i bil. Her skal solfilm betragtes som en nødvendig indretning som følge af barnets handicap. Jeg mener ikke, at solfilm har en karakter, som medfører, at der kan være tale om en nødvendig indretning, jvf. bilvejledningens pkt. 210. Der findes dog ingen afgørelser på dette område, så jeg kan ikke sige det med sikkerhed.

Jeg mener, at kommunen skal behandle jeres ansøgning efter servicelovens § 41 (merudgiftsbestemmelsen). Kommunen skal blandt andet vurdere ud fra, om I opfylder nødvendigheds- og forsørgelsesbegrebet i servicelovens § 41. For at kunne få dækket merudgiften, skal der være tale om en nødvendig merudgift ved forsørgelse i hjemmet. Ankestyrelsen har i nogle afgørelser forholdt sig til begreberne nødvendig merudgift og forsørgelse i hjemmet (bl.a. i C-5-05 og C-17-02). I den sidste afgørelse giver Ankestyrelsen en række eksempler på merudgifter, der er omfattede. Det drejer sig eksempelvis om merudgifter til diætkost, befordring, beklædning, fodtøj, vask, særligt handicaprettede kurser, legetøj, særlige cykler m.v.

Ingen afgørelser om solfilm

Ankestyrelsen har ikke truffet principielle afgørelser, der vedrører merudgiften til solfilm eller lignende produkt. Solfilm m.v. er heller ikke nævnt som eksempler på merudgifter i børn og unge-vejledningen. Opremsningen af merudgifterne i vejledningen (pkt. 176-202) er dog ikke udtømmende, og i vejledningens pkt. 202, er det beskrevet, at andre merudgifter kan dækkes, hvis de efter en konkret vurdering må anses for velbegrundede, sandsynliggjorte merudgifter pga. barnets nedsatte funktionsevne.

Når kommunen skal vurdere, om I er berettiget til hjælp eller ej, skal den foretage en konkret og individuel vurdering, hvor den tager alle jeres forhold i betragtning. Derfor kan det være sådan, at nogle familier får bevilget solfilm, mens andre ikke får. I skal være opmærksomme på, at I har muligheder for at klage over kommunens afgørelse.

Afgørelse og klagevejledning

Når I modtager afslag fra kommunen, skal afslaget være ledsaget af en begrundelse og en klagevejledning. Hvis I er uenig i kommunens afgørelse, kan i klage afgørelsen til Ankestyrelsen inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.


Sidst opdateret 03/02 2015.
Explorer Portlet