Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Merudgifter til børn Spørgsmål-svar merudgifter til børn Merudgift til taxakørsel

Handlinger tilknyttet webside

Merudgift til taxakørsel

Kan man få dækket taxakørsel som merudgift?

Kan man få dækket taxakørsel som merudgift?

Min søn, som er kørestolsbruger, er på efterskole. Når han skal hjem på weekend tager han det offentlige. Jeg har siden han startede betalt taxakørsel til og fra stationen, idet han ikke kan benytte bussen. Jeg har siden starten ansøgt kommunen om dækning for taxakørsel, hvilket er ca. 4,000,00 kr pr. mdr. Efter 5 mdr. har jeg endnu ikke modtaget en afgørelse - eller løsning på problemet. Er der ikke en frist for svar på min ansøgning? Jeg har sendt ansøgning og mange mails, men uden resultat. Hvad kan jeg gøre?

Svar:

Tak for dit spørgsmål. Hvis vi starter med tidsfristen: Jo, der er en frist for svar på din ansøgning. Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Herudover skal kommunen fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Retssikkerhedsloven giver ikke anvisning på, hvor lang eller kort en frist skal være, det er op til kommunen at fastsætte denne. For de fleste kommuners vedkommende kan tidsfristerne indenfor de enkelte lovområder findes på kommunens hjemmeside.

Såfremt sagsbehandlingstiden er uforholdsmæssig lang, kan dette sidestilles med et afslag, som kan påklages til Ankestyrelsen (se pkt. 245 i retssikkerhedsvejledningen).

Yderligere information:

Principafgørelse fra Ankestyrelsen: R-4-04.

Merudgift til taxikørsel:

Det er muligt at få dækket merudgiften til befordring efter servicelovens § 41, hvis et barn eller en ung i videre omfang end normalt og som en direkte følge af den nedsatte funktionsevne eller lidelse skal befordres til eller fra uddannelsessted. Se således børn og unge-vejledningens pkt. 181.

Såfremt du skal have dækket taxikørsel (frem for udgiften til offentlig transport eller km-takst til selv at transportere din søn), skal der være tale om en nødvendig merudgift, - der skal altså være tale om at din søn, pga. sit handicap i den givne situation, ikke kan transportere sig på anden vis, end med taxi.

Hvad kan du gøre:

Du kan klage til kommunen (afdelingslederen og/eller borgmesteren) over den lange sagsbehandlingstid og anmode om en snarlig afgørelse. Såfremt de ikke kan love dig en snarlig afgørelse, kan du overveje at sidestille den manglende afgørelse med et afslag, som kan påklages  til Ankestyrelsen.

 

Sidst opdateret 25/12 2017.
Explorer Portlet