Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Merudgifter til børn Spørgsmål-svar merudgifter til børn Merudgifter til flytning

Handlinger tilknyttet webside

Merudgifter til flytning

Kan det være rigtigt, at jeg ikke kan få tilskud til flytning, fordi boligen ikke er anvist af kommunen?

Kan det være rigtigt, at jeg ikke kan få tilskud til flytning, fordi boligen ikke er anvist af kommunen?

Jeg står i den situation, at jeg bor alene med en handicappet datter, der er psykomotorisk retarderet. Hun er fem år gammel og har bl.a. en besværet gangfunktion, der gør at hun ikke kan gå ret langt og har svært ved trapper....

Vi bor i lejlighed, hvor der er flere omgange af trapper for at komme til egen hoveddør. Da min datter netop pga. funktionsnedsættelse er overvægtig og har slap muskelturnus, er det nærmest umuligt for mig at løfte hende efterhånden. Derfor er jeg visiteret til egnet bolig via kommunen, men der er rigtig lange udsigter til en etplansbolig, konstaterer de.

Både sagsbehandler og ergoterapeuter har opfordret mig til at søge bolig selv gennem avis eller lignende. Det er så lykkedes mig at få en bolig på denne måde, og har søgt om støtte til udgifter i forbindelse med flytningen.

Dette fik jeg først et mundtligt svar på, som sagde ok - men har efterfølgende modtaget svar via mail, om at det ikke lader sig gøre at yde tilskud til en bolig der ikke er kommunalt anvist og godkendt i henhold til paragraf 41 i lov om social service.

 

Svar

Som udgangspunkt burde det ikke spille nogen rolle for bevillingen af merudgifter, hvorvidt boligen er anvist af kommunen eller ej.

Der kan ydes støtte til forhøjede udgifter i forbindelse med boligændringer i form af til- og ombygning af familiens bolig eller ved flytning til en større bolig som følge af et barns handicap.

Betingelsen for at få støtte til dækning af udgifter i forbindelse med flytning til en anden bolig er, at kommunen har vurderet at den nuværende bolig ikke er egnet som opholdssted på grund af funktionsnedsættelsen, og at boligen ikke kan gøres egnet via ombygning eller særlige indretninger.

Det er almindelig praksis, at kommunen inddrages i de situationer, hvor man selv finder en bolig – da kommunen skal vurdere om den nye bolig er egnet og opfylder de krav som er nødvendige af hensyn til dit barns behov.

Der er ikke i lovgivningen eller den praksis, som findes noget krav om, at boligen skal være anvist af kommunen. Jeg vil derfor opfordre dig til at få en skriftlig afgørelse fra kommunen, så du tydeligt kan se kommunens begrundelse for afgørelsen.

 

Sidst opdateret 03/12 2013.
Explorer Portlet