Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Merudgifter til børn Spørgsmål-svar merudgifter til børn Merudgiftsydelse og direkte afregning med leverandør

Handlinger tilknyttet webside

Merudgiftsydelse og direkte afregning med leverandør

Skal kommunen altid udbetale merudgiftsydelsen som et kontant beløb til ydelsesmodtageren?

Skal kommunen altid udbetale merudgiftsydelsen som et kontant beløb til ydelsesmodtageren?

Vi har et barn med et handicap. Vi er fundet berettiget til hjælp til dækning af diverse merudgifter efter servicelovens § 41. Nogle af merudgifterne, f.eks.til  bleer, ønsker vi, at kommunen betaler direkte hos leverandøren, så vi bare får varerne leveret. Det vil kommunen ikke være med til, idet kommunen siger, at det må de ikke. Det kan vi ikke forstå. Kan det være rigtigt, at kommunen ikke må betale leverandøren direkte?

Svar:

Nej, det er ikke rigtigt. Kommunen må godt afregne direkte med leverandøren.

Der har været tvivl om lovhjemlen til at afregne direkte med leverandøren, men pr. 1.1.2014 blev tilskudsbekendtgørelsen ændret, så al tvivl nu er fjernet. Det fremgår således direkte af bekendtgørelsens § 4, stk. 2, at hjælp til dækning af merudgifter ydes som udgangspunkt som et kontant tilskud, men at kommunen og ydelsesmodtageren dog kan aftale, at visse ydelser skal afregnes direkte af kommunen med leverandøren.

Endvidere fremgår det af bekendtgørelsens § 4, stk. 3, at den kontante del af ydelsen udbetales i månedlige rater. Beløb, som afregnes direkte af kommunen med en leverandør, modregnes i det månedlige tilskud.

Hvilke ydelser kan afregnes direkte med leverandør?

Der er ingen faste regler om, hvilke ydelser der kan indgås aftale om afregning direkte af kommunen med en leverandør. Det er borgeren og kommunen, der må indgå aftale herom, når det findes hensigtsmæssigt. Typiske eksempler på ydelser med direkte leverandørafregning: Medicinudgifter, taxa-kørsel, bleer m.v.

Hvis der ikke indgås aftale

Det fremgår af Orienteringsskrivelse nr. 9008 af 7.1.2014 om ændringer i bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom, at ”hvis der ikke indgås aftale om, at en ydelse skal afregnes direkte af kommunen med en leverandør, skal ydelsen i lighed med hidtil gældende regler udbetales som et kontant beløb til ydelsesmodtageren. Det beløb, der skal udbetales, skal fastsættes ud fra de sandsynliggjorte merudgifter, som den enkelte familie har. Der vil derfor ikke kunne udbetales et beløb til den enkelte familie til dækning af merudgifter til f.eks. taxa-kørsel svarende til den pris, som kommunen kunne have fået den samme taxa-kørsel for, hvis der var sket direkte afregning mellem kommunen og leverandøren.”

Afrunding

Hjælp til dækning af merudgifter ydes som udgangspunkt som et kontant tilskud, men borgeren og kommunen kan indgå aftale om direkte afregning hos leverandøren.
Hvis kommunen og borgeren ikke har indgået aftale om afregning af visse ydelser direkte mellem kommunen og en leverandør, skal hele merudgiftsydelsen udbetales som et kontant beløb til borgeren. Kommunen må således ikke afregne direkte med leverandør, hvis der ikke er indgået en aftale med borgeren herom.

 

 

Sidst opdateret 19/03 2014.
Explorer Portlet