Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Merudgifter til børn Spørgsmål-svar merudgifter til børn PC til fritidsbrug som merudgift

Handlinger tilknyttet webside

PC til fritidsbrug som merudgift

Kan vi få bevilget en PC til fritidsbrug?

Kan vi få bevilget en PC til fritidsbrug?

Jeg er mor til en 14-årig pige med ADHD. Jeg ønsker at få at vide, om vi kan få hjælp til anskaffelse af en bærbar PC til fritidsbrug. Min datter har pga. sit handicap brug for computeren - dels fordi den kan hjælpe hende til at skabe struktur i hverdagen, og dels fordi den kan aktivere hende efter skole.

Svar:

Nej, der ydes normalt ikke hjælp til PC til fritidsbrug efter servicelovens § 41 i dag.

I nogle tilfælde kan det dog være uklart, hvorvidt computeren skal bruges i forbindelse med indlæring og træning som kommunikationshjælpemiddel eller i forbindelse med fritid. I den situation er det væsentligt at afklare, hvad formålet med computeren er, idet formålet har betydning for, hvilken forvaltning som har ansvaret. Hvis der er tale om computer i forbindelse med undervisning og indlæring, er det skoleforvaltningen, som har ansvaret for at behandle ansøgningen. Hvis der er tale om et hjælpemiddel til brug for kommunikation, vil det være relevant at vurdere ansøgningen efter reglerne om hjælpemidler efter servicelovens § 112/113. Disse principper fremgår bl.a. af Ankestyrelsens principafgørelse C-9-01.

Tidligere praksis efter servicelovens § 41

I relation til servicelovens § 41 har Ankestyrelsen tidligere truffet to afgørelser, som blev kasserede (gjort historiske) i november 2013, idet afgørelserne ikke længere har nogen vejledningsværdi. I principafgørelse C-14-01 fandt Ankestyrelsen, at udgiften til en computer til et 8-årigt barn med spastisk tetraplegi ikke kunne anses for at være en nødvendig merudgift ved forsørgelsen. Ankestyrelsen lagde bl.a. vægt på, at 82 % af børnefamilier med børn i alderen 7-15 år (1998) har computer i hjemmet.
I principafgørelse O-34-99 fandt Ankestyrelsen, at udgiften til en almindelig computer til eget personligt brug for en 8-årig autistisk dreng blev efter en konkret vurdering anset for en nødvendig merudgift ved forsørgelsen. Ankestyrelsen lagde bl.a. vægt på, at selv om 82 % af børnefamilier med børn i alderen 7-15 år har en computer i hjemmet, har kun 16 % af drenge i alderen 7-9 år i dag (1998) en computer til eget brug. Der var derfor ikke tale om et "almindeligt" forbrugsgode, når computeren skulle anvendes til barnets eget personlige brug.

Nuværende praksis
Når Ankestyrelsen har kasseret ovennævnte principafgørelser, skal det sandsynligvis ses i lyset af, at en PC i dag er så udbredt blandt børn og unge, at det må betragtes som et almindeligt forbrugsgode, ligesom en smartphone er et almindeligt forbrugsgode (se f.eks. principafgørelse 59-13). Der vil således ikke være tale om, at der er en nødvendig merudgift ved forsørgelsen i hjemmet.

Sidst opdateret 13/01 2014.
Explorer Portlet