Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Merudgifter til børn Spørgsmål-svar merudgifter til børn Personkredsen for merudgifter

Handlinger tilknyttet webside

Personkredsen for merudgifter

Kan vi få tilskud til to studerende, der skal træne vores dreng et par timer om dagen?

Kan vi få tilskud til to studerende, der skal træne vores dreng et par timer om dagen?

Vi har en dreng på 4 år, som har grå stær, og som af lægen har fået at vide, at han skal træne intensivt med klap for det ene øje - 2 t dagligt. Det er svært at nå med to fuldtidsjob. Kan vi få hjælp hos kommunen til fx at ansætte en studerende et par timer til hjælp? 

Svar:

En ansøgning om støtte til ansættelse af en studerende et par timer daglig vil skulle vurderes i forhold til servicelovens § 41For at komme i betragtning til ydelser i forhold til denne § skal barnets lidelse være både ”langvarig og indgribende”.  Det beror på et fagligt skøn, om jeres søn vil være omfattet af bestemmelsen i servicelovens § 41. Jeg kan være noget i tvivl om, hvorvidt jeres søns lidelse – sådan som I har beskrevet det -  i lovens forstand vurderes at være ”langvarig og indgribende”. Praksis på området fastsættes bl.a. via principafgørelser fra Ankestyrelsen. Nedenfor resumeres et par afgørelser, så I kan danne Jer et indtryk af, hvilken personkreds der tænkes omfattet af adgangen til merudgifter § 41. 

Principafgørelse C-9-04

Ankestyrelsen fandt, at vurderingen af betingelserne om betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og indgribende kronisk eller langvarig lidelse i servicelovens bestemmelse om merudgifter ved forsørgelsen af et barn i hjemmet skulle i relation til ansøgninger om medicinudgifter foretages uafhængigt af den løbende eller varige behandling, herunder medicinsk behandling, som barnet modtog til afhjælpning af sin lidelse. I den konkrete sag var en mor berettiget til hjælp til dækning af merudgifter til medicin til sine to sønner, som led af astma og allergi. Sønnerne var således efter en lægelig vurdering omfattet af personkredsen i bestemmelsen om merudgiftsydelse, idet deres lidelser måtte karakteriseres som indgribende, kroniske og langvarige. Der blev særligt lagt vægt på, at sønnernes astma var ret svær, og uden behandling ville de være livstruet.

Principafgørelse 18-17

"Indgribende lidelse betyder, at lidelsen skal have alvorlige følger i den daglige tilværelse. Det beror på en konkret og individuel vurdering, om en lidelse har alvorlige følger i barnets daglige tilværelse. I vurderingen indgår oplysninger om barnets helbredsmæssige forhold, samt hvordan barnet fungerer i skole, dagtilbud, til fritidsaktiviteter, i sociale sammenhænge og i hjemmet. Det er ikke tilstrækkeligt, at en lidelse er langvarig. Den skal også være indgribende."

Hvis I ønsker at søge merudgift til ansættelse af studenterhjælp eller lign., skal I henvende jer til kommunen. En afgørelse efter § 41 kan påklages til Ankestyrelsen. Kommunen skal i forbindelse med en afgørelse give ankevejledning.

Sidst opdateret 22/07 2017.
Explorer Portlet