Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Merudgifter til børn Spørgsmål-svar merudgifter til børn Udgift til øjenplaster

Handlinger tilknyttet webside

Udgift til øjenplaster

Kan jeg få støtte til mine udgifter til øjenplaster?

Kan jeg få støtte til mine udgifter til øjenplaster?

Hej Jeg har to børn med hvert deres handicap, men de bliver begge behandlet med øjenplaster hver dag efter anbefaling fra Kennedy centret i København og øjenafdelingen i Odense øjenafdeling.

Vi har en udgift på ca. 1800 kr. om året til dette alene. Jeg har flere gange henvendt mig hos handicaprådgivningen for at søge støtte. Imidlertid får jeg her at vide, at jeg ikke kan få støtte, da plastrene er et behandlingsredskab, som ikke kan bevilges efter servicelovens § 112 (hjælpemidler). Jeg har også forsøgt at få dem bevilget som en merudgift efter § 41, men her bliver jeg også afvist.

Kan det være rigtigt - Kan det passe, at jeg skal afholde denne forholdsmæssigt store udgift selv. Der er jo tale om behandling og ikke et kortvarigt problem. Håber I kan hjælpe.

Svar:

Jeg forstår det sådan, at brugen af øjenplaster til begge dine børn, sker som led i en behandling over en periode.

Når der er tale om en udgift til behandling, er der ikke mulighed for at få udgiften dækket som en merudgift ved forsørgelsen (servicelovens § 41). Af samme grund kan plastrene heller ikke ydes som et hjælpemiddel eller et forbrugsgode (servicelovens § 112 og 113).

Heller ikke efter sundhedslovens regler om tilskud til lægemidler er der umiddelbart mulighed for at yde hjælp til plastrene. Du kan forsøge at tale med din privat praktiserende læge om, hvorvidt plastrene kan betegnes som et lægemiddel efter sundhedslovens § 145. Hvis det er tilfældet er det lægen, der skal søge Lægemiddelstyrelsen om tilskud til plastrene. 

Støtte efter Aktivloven

Du har mulighed for at søge om hjælp til udgiften efter aktivlovens § 82Kommunen kan efter denne bestemmelse yde hjælp til behandlingsudgifter, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Det betyder, at kommunen skal vurdere, om du selv har råd til at betale.

Mulighed for at prøve sagen 

Der ligger - så vidt jeg kan se - ingen afgørelser fra Ankestyrelsen på spørgsmål om hjælp til øjenplastre. Hvis du ønsker at få prøvet sagen, kan du anmode kommunen om at behandle din ansøgning efter alle de muligheder der findes i lovgivningen, og bede om en skriftlig, begrundet afgørelse, som du kan anke. 

Sidst opdateret 13/01 2014.
Explorer Portlet