Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Merudgifter til børn Spørgsmål-svar merudgifter til børn Udgifter til flere fritidstilbud

Handlinger tilknyttet webside

Udgifter til flere fritidstilbud

Er det rigtigt, at man kun kan få dækket fritidstilbud, hvis man har flere end ét?

Er det rigtigt, at man kun kan få dækket fritidstilbud, hvis man har flere end ét?

Jeg vil gerne høre, om vi kan få dækket udgifterne til vores handicappede søns gymnastikundervisning? Jeg har fået at vide af sagsbehandleren, at det kan vi kun, når det drejer sig om nr. 2 fritidstilbud. Er det rigtigt?

Svar

Udgifterne til gymnastikundervisning kan bevilges efter servicelovens § 41 om merudgifter.

Ifølge den, stk. 1. skal der være tale om en nødvendig merudgift ved forsørgelsen af et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, før merudgiften kan indgå i beregning af merudgiftsydelsen.

Det fremgår af børn og unge-vejledningen pkt. 178: ”Der kan ydes hjælp til dækning af merudgifter i forbindelse med barnets eller den unges deltagelse i fritidsaktiviteter, hvis betingelserne for dækning af merudgifter i øvrigt er opfyldt.”

Der står ikke noget i loven, bekendtgørelsen eller vejledningen om, at det kun er nr. 2 fritidstilbud, der kan ydes merudgifter til. Hvis fritidstilbuddet er sædvanligt/normalt at gå til, og der er merudgifter som følge af den nedsatte funktionsevne, kan kommunen træffe afgørelse om at lade merudgiften indgå i beregningen.

Om begrebet nødvendig merudgift i forhold til fritidsaktiviteter

Juridisk Hotline, Ankestyrelsen, har i et svar af 25.5.2015 kommenteret på begrebet: "Det fremgår blandt andet af resumeet til 28-13, at ”Det er almindeligt for børn og unge at være på ferie, og ferie på en uge ligger indenfor, hvad børn og unge sædvanligvis holder af ferie.” Dette er i overensstemmelse med vores generelle praksis i forhold til begrebet ”nødvendige merudgifter” i forbindelse med fritidsaktiviteter. Vi ser altså ikke på om fritidsaktiviteten er ”nødvendig” i absolut forstand, det er der ikke mange, om nogen overhovedet, der er. Vi ser derimod på, om fritidsaktiviteten er en ”sædvanlig aktivitet” for et barn eller en ung i den pågældende aldersklasse i det pågældende bopælsområde og nogenlunde tilsvarende livsvilkår i øvrigt. Vi ser desuden på, hvilke aktiviteter, der i øvrigt er bevilget hjælp til barnet eller den unge. Hvis vi herefter når frem til, at der er tale om ”sædvanlig aktivitet” består merudgifterne i de ekstraudgifter til aktiviteten, som er en nødvendig følge af funktionsnedsættelsen. Det kan for eksempel være rejseudgifter mv. til en forælder, som nødvendigvis skal ledsage barnet eller den unge, og barnet eller den unge har en alder, hvor det er sædvanligt at deltage i en aktivitet som den pågældende uden forældreledsagelse."

I kan anmode kommunen om en skriftlig afgørelse med begrundelse for jeres afslag, således at I evt. kan klage over kommunens afgørelse. Kommunen er forpligtet til at begrunde, hvorfor de giver afslag på fritidstilbuddet.

 

Sidst opdateret 22/07 2015.
Explorer Portlet